[x] ปิดหน้าต่างนี้
(c) 2008 Blood Transfusion Medicine Section. Design & Web System by wutthichaic@vachiraphuket.go.th
Home Page
เกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลสถิติ เว็บบอร์ด ติดต่อหน่วยงาน รูปกิจกรรม
 
  

บริการ
สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553


สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ

 

 

ตารางแสดงค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ “โปรดแสดงบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตทุกครั้ง”

จำนวนครั้งที่บริจาค

ค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ

ค่ารักษาพยาบาล

บริจาคครบ 7 ครั้งขึ้นไป

ผู้มีสิทธิ์เบิกได้จากต้นสังกัด

- ให้ใช้สิทธิ์เบิกจากต้นสังกัดเดิมก่อน ถ้ามีส่วนเกินที่จะต้องจ่าย จะได้รับลดหย่อน 50%

ผู้ไม่มีสิทธิ์เบิกได้จากต้นสังกัดเดิม

-ได้รับลดหย่อน 50%

ไม่ได้รับลดหย่อน

บริจาคครบ 18 ครั้งขึ้นไป

ถ้าไม่มีสิทธิประกันสังคม  หรือสิทธิเบิกได้
ข้าราชการ , รัฐวิสาหกิจ ให้นำใบรับรองจากธนาคารเลือดไปขึ้นทะเบีบน  ปรึกษาทำบัตรทอง ณ ห้องงานบัตรสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ได้รับลดหย่อน 50 %

ได้รับลดหย่อน 100% (ฟรี)

หมายเหตุ            ค่ารักษาพยาบาล  หมายความว่า เงินที่สถานบริการสาธารณสุข เรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้ ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเลือด ส่วนประกอบของเลือด การทดแทน ค่าน้ำยา อาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจนและอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค  ค่าอวัยวะเทียม  อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  รวมทั้งค่าซ่อมแซม   ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าครวจ  ค่าวิเคราะห์โรคในระดับปกติ   ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

วัน , เวลา , สถานที่รับบริจาคโลหิต
วันราชการ                เวลา   08.30 – 20.00 น.
วันหยุดราชการ          เวลา   08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องธนาคารเลือด ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


- ทราบหมู่โลหิตหลายๆ ระบบ
-ได้รับการตรวจความดันโลหิต ความเข้มข้นของโลหิต โรคติดเชื้อทางเลือด (ซิฟิลิส , ไวรัสตับอักเสบชนิดบี  ไวรัสตับ อักเสบ
   ชนิดซี และเอดส์)
-ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิต พิเศษปีละ 1 ครั้ง เช่น ตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจสภาวะการทำงานของตับและไต เป็นต้น
-ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
1.1 เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
1.1  ครั้งที่   1 , 7 , 16   รับจากธนาคารเลือด
1.2  ครั้งที่   24 , 48 , 60 , 72 , 84 , 96  รับจากผู้ว่าราชการจังหวัด
1.3  ครั้งที่   36 , 108    รับพระราชทาน
1.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณ
2.1  บริจาคครบ  50   ครั้ง   รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 3
2.2  บริจาคครบ  75   ครั้ง  รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 2
2.3  บริจาคครบ  100  ครั้ง  รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1


เข้าชม : 5513


บริการ 5 อันดับล่าสุด

      สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ 4 / มี.ค. / 2553
      แผนออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือน ตุลาคม 2552 30 / มิ.ย. / 2551
      แผนออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 18 / เม.ย. / 2551


 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551  เข้าใช้งานทั้งหมด 13530 ครั้ง   ขณะนี้ Online 0 คน   | Admin