[x] ปิดหน้าต่างนี้
(c) 2008 Blood Transfusion Medicine Section. Design & Web System by wutthichaic@vachiraphuket.go.th
Home Page
เกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลสถิติ เว็บบอร์ด ติดต่อหน่วยงาน รูปกิจกรรม
 
  

ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ การจัดหาโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2532-2549

ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2551


บทนำ
ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์การจัดหาโลหิต
ของกลุ่มธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2532-2549
        ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์การจัดหาโลหิต ของกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2532-2549 ได้รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ในการจัดหาโลหิต ที่เห็นว่าเป็นจุดที่พัฒนาได้ตามเป้าหมายงานคุณภาพ โดยนำมาวิเคราะห์แล้ว ตั้งเป็นเกณฑ์ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและกำลังบุคลากร ข้อมูลบางเรื่องอาจไม่ครบหรือไม่ต่อเนื่อง แต่ก็คาดหวังว่า ข้อมูลสถิติที่มีอยู่จะใช้เป็นฐานเพื่อพยากรณ์แนวโน้มการปฏิบัติงานได้ในอนาคต ผลจาการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในหลายๆเรื่องได้นำมาตั้งเกณฑ์ปฏิบัติแล้วได้ผลดีตามเป้าหมาย และจากฐานข้อมูลเดียวกันนี้อาจวิเคราะห์จากผู้รู้หลายมุมมองได้ แล้วแต่ความต้องการการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้เป็นเอกสารที่กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังไม่เคยเก็บรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ แสดงผลเป็นร้อยละ กราฟเส้น แผนภูมิแท่ง มาก่อนเลยในรอบ39ปี หัวข้อเรื่องที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เน้นการได้มาซึ่งโลหิตบริจาคจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งภายในและภายนอกสถานที่ การจ่ายออกทั้งภายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นที่ขอความช่วยเหลือ ตามสารบัญ
        ต้องขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ชมรมผู้บริจาคโลหิตเพื่อสุขภาพภูเก็ต ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน และสิ่งสำคัญคือผู้บริจาคโลหิตทุกๆท่าน ที่มีส่วนสรรค์สร้างโอกาสแห่งชีวิต ให้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตในการรักษา ข้อมูลสถิติที่มีอยู่เปรียบเหมือนประจักษ์หลักฐานของความดีของท่านทั้งหลาย สุดท้ายขออนุโมทนาบุญร่วมกัน
                                                                                                                                นางศรีรุ่ง ชูภักดิ์และคณะ
                                                                                                                                            ผู้รวบรวม

ไฟล์เอกสารประกอบ

 เข้าชม : 5497


ข้อมูลสถิติ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 15 / เม.ย. / 2552
      ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ การจัดหาโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2532-2549 18 / เม.ย. / 2551
      รายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต เดือนธันวาคม 2551 8 / เม.ย. / 2551


 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551  เข้าใช้งานทั้งหมด 16390 ครั้ง   ขณะนี้ Online 1 คน   | Admin