[x] ปิดหน้าต่างนี้
(c) 2008 Blood Transfusion Medicine Section. Design & Web System by wutthichaic@vachiraphuket.go.th
Home Page
เกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลสถิติ เว็บบอร์ด ติดต่อหน่วยงาน รูปกิจกรรม
 

บุคลากร

นพ.บุรฉัตร์ สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานธนาคารเลือด
พญ.โศณิตา กาศยปนันท์
แพทย์ที่ปรึกษาธนาคารเลือด
นพ.สมโภช จาตุรันต์รัศมี
นายแพทย์อายุรศาสตร์โรคเลือด
นางศรีรุ่ง ชูภักดิ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว.
ฝ่ายวิชาการธนาคารเลือด 
ควบคุม IT และสารสนเทศงานธนาคารเลือด


ควบคุมงานรับบริจาคโลหิตภายในธนาคารเลือดและปริมาณโลหิตคงคลัง
นายวิโชติ บุรพชนก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5
ควบคุมงานคุณภาพ-งานสถิติธนาคารเลือด
ควบคุมงานรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่
นางธีรวรรณ สุดด้วง
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
ควบคุมงานปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต
ควบคุมการแยกโลหิตพร้อมใช้
น.ส.อัมไพ พิมานพรหม
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ควบคุมงานเตรียม-จ่ายโลหิต
น.ส.เสาวภาคย์ วิสุทธิ์สิริ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ควบคุมงานพัสดุ-จัดซื้อของธนาคารเลือด
ปฏิบัติงานเตรียม-จ่ายโลหิต

น.ส.ภัทรพร สกุลสูง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ควบคุมการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษ (Rh negative)


ปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตภายในธนาคารเลือด
น.ส.ชาลีวรรณ์ วิชัยดิษฐ์
นักเทคนิคการแพทย์
ควบคุมการจัดเตรียมเกล็ดโลหิตเข้มข้นแบบพิเศษ (SDP) ปฏิบัติการตรวจโลหิตบริจาค


ปฏิบัติงานรออกหน่วยเคลื่อนที่
ปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตภายในธนาคารเลือด

น.ส.กานดา ถาวรนิละ
นักเทคนิคการแพทย์
ควบคุมการตรวจโลหิตบริจาค


ปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตภายในธนาคารเลือด
นายศิวภัทร ลิ่มสกุล
พนักงานธนาคารเลือด
น.ส.วีรนุช แจ่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
น.ส.วรรณี สืบศรี
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ควบคุมการบริการผู้บริจาคโลหิต จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้


งานทำความสะอาด
 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551  เข้าใช้งานทั้งหมด 16762 ครั้ง   ขณะนี้ Online 0 คน   | Admin