หน้าหลัีก เกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติผู้รับบริการ ดาวน์โหลดคู่มือ

ขอเชิญ...ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

“โครงการศัลยกรรมข้อเข่าเทียม 100 ปี 100 ข้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”

ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนใส่ ข้อเข่าเทียม ฟรี
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2549


ติดต่อได้ที่... ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทุกวัน ในเวลาราชการ โทร. 076 – 217293 ต่อ 28