กำหนดการจัดงานฉลอง 100 ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แยกตามเดือนและหน่วยงาน

เดือน ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม
มกราคม 2549 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โครงการกุมารเวชศาสตร์สู่ชุมชนปี 2549
จัดกิจกรรมวันเด็ก จัดบอร์ดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้าสำหรับเด็ก
Ward เด็ก
Ward NICU
การเงิน โครงการฝึกอบรม "การบริหารการเงินการคลัง การควบคุมภายใน"
กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มงานสูติกรรม โครงการตรวจเลือดก่อนสมรส
(ปลอดภัยก่อนสมรส อนาคตจะสดใส)
Ward สูติ-นรีเวช
วางแผนครอบครัว
TQA ศตวรรษใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สู่ รพ.สมรรถนะสูง
งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ Let's come with us to see HBOT
มีนาคม 2549 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประุชุมวิชาการ "โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ"
HA นิทรรศการ 100 ปี ร้อยเรียงเรื่องคุณภาพ
LAB การตรวจ LAB สำคัญในราคาประหยัดหรือฟรี
X-RAY โครงการรังสีร่วมใจ 100 ปี วชิระภูเก็ต
เวชกรรมฟื้นฟู
 1. โครงการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
 3. ซุ้มให้คำปรึกษา "ท่าทางที่ถูกต้องลดอาการปวด"
 4. โครงการทดสอบสายตา
เมษายน 2549 เวชกรรมสังคม โครงการตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี
  การเงิน
พฤษภาคม 2549 ประชาสัมพันธ์
 • จัดทำของที่ระลึก
 • แจกลูกโป่งประชาสัมพันธ์
 • ทำป้ายประชาสัมพันธ์
 • สื่อทางวิทยุชุมชน
ประกันสังคม
 • จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ประกันตน (ร่วมกับประักันสังคมจังหวัด)
มิถุนายน 2549 ห้องสมุด นิทรรศการ เช่น หนังสือเก่าเล่าใหม่ ประวัติห้องสมุด ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
จิตเวช  
กรกฎาคม 2549 จักษุวิทยา จัดนิทรรศการสารคดีเกี่ยวกับโรคตา
E.N.T.
 1. นิทรรศการงานในแผนก
 2. ประชุมราชวิทยาลัย ENT ที่ภูเก็ต+วชิระภูเก็ต
 3. คัดกรองมะเร็ง หู คอ จมูก ฟรี 100 ราย
 4. Wax Musuem ตรวจประสาทหูฟรี 100 ราย
30 บาท ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ทั้้งในและนอกสถานที่
พ.ร.บ. นิทรรศการส่งเสริมการทำประกันภัย ร่วมกับสำนักงานประกันภัยจังหวัด และบริษัทประกันภัย
สิงหาคม 2549 กลุ่มงานศัลยกรรม
 1. ประชุมวิชาการ ศัลยกรรมหลอดเลือด
 2. จัดคลินิกตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 3. ริเริ่มจัดตั้งชมรมศัลยแพทย์ภาคใต้
วิสัญญี เยี่ยมชมห้องผ่าตัด
กันยายน 2549 อายุรกรรม 26 กันยายน วันหัวใจโลก
ตุลาคม 2549 กลุ่มงานการพยาบาล จัดคลินิกพิเศษ
กลุ่มงานทันตกรรม กิจกรรมสอนการแปลงฟัน ทำฟันฟรี
สังคมสงเคราะห์ นิทรรศการงานสังคมสงเคราะห์ บริการให้คำปรึกษา
พฤศจิกายน 2549 ER
 1. สอน CPR ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
 2. ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร ถนนคนเดินที่ถนนโกมารภัจจ์ (ตลาดนัดสุขภาพ นิทรรศการ สินค้า OTOP การแสดงต่าง ๆ)
จิตเวช
กลุ่มงานเภสัชกรรม ความรู้เรื่องยาทั่วไป และยาสมุนไพร
ฝ่ายโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ
**** ทุกกลุ่มงาน  
ธันวาคม 2549 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก 100 ปี 100 ข้อ (ศัลยกรรมข้อเทียม)