[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[test12345]
e-Learning  

ชมรมคนรักษ์เท้า

 

                                                     ประวัติชมรมคนรักษ์เท้า
 
                         ชมรมคนรักษ์เท้ามีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ที่เข้ามารับการรักษาแผลที่ศูนย์ดูแลบาดแผล  

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องต่อสู้กับปัญหาแผลที่หายยาก จนกลายเป็นแผลเรื้อรัง บางคนสูญเสียอวัยวะ

(นิ้วเท้า - ขา ) บางคนเมื่อแผลหายกลับต้องมาพบกับปัญหาใหม่ เช่น เท้าผิดรูป ซึ่งไม่สามารถเดินได้โดยใช้รองเท้าที่มีขายทั่วไป

การดูแลตนเองในเรื่องต่าง ๆ เช่น การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การเฝ้าระวังเบาหวานขึ้นตา การเฝ้าระวังภาวะไตวายจากการ

ควบคุมน้ำตาลไม่ดี เป็นต้น หากไม่ได้รับการดูแล ป้องกัน แก้ไข จะเป็นสาเหตุ ในการกลับมาเป็นซ้ำของแผล …เจ็บปวดทุกข์ทรมาน

อาจเกิดอันตราย … คุกคามต่อคุณภาพชีวิตสมาชิกทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่า พวกเราควรมาพบกัน….. เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และแบ่งบันประสบการณ์…. ช่วยเหลือ….ดูแลซึ่งกันและกัน

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 จึงจัดตั้ง ชมรมขึ้น โดยอาศัยพื้นที่ของศูนย์ดูแลบาดแผล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นเวทีสำหรับ

สมาชิกทั้งกลุ่มที่มีแผลที่เท้าและไม่มีแผล รวมไปจนถึงญาติ ผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพ ประมาณ 30 คน และเลือกคณะกรรมการ

บริหาร จากสมาชิก ในกลุ่มจำนวน 5 คน โดยแต่งตั้งให้ "นางเรวดี ว่องไว" เป็นประธานชมรม มีทีมที่ปรึกษา จากทีมสหสาขาวิชาชีพ

ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 8 คน ทำหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมของชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

      - เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

      - เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

      - เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

      - เพื่อให้สมาชิกมีกำลังใจและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

      - เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

        ชมรมคนรักษ์เท้า ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับศูนย์ดูแลบาดแผล เช่น ร่วมจัดประชุมวิชาการเรื่อง…แผลเบาหวานกับการดูแล

ตนเอง ร่วมเดินทางไปเป็น….เพื่อนช่วยเพื่อน ในโครงการตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น สนับสนุน

โครงการเงินเล็กหัวใจใหญ่เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของชมรม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอ

แนะของสมาชิก สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไว กิจกรรมของชมรมทางเว็ปไซท์ ศูนย์ดูแลบาดแผล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

   ผู้สนับสนุนชมรม
 
  

 
ศูนย์ดูแลบาดแผล หอผู้ป่วยรัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้นสอง (หลังห้องล้างไตทางช่องท้อง) โทร 076-361234 ต่อ 2102

http://www.facebook.com/vachirawoundcare | พัฒนาระบบโดย : duen.comsci