ความรู้เกี่ยวกับโรค

ช็อกโกแล็ตช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)ในผู้ชาย
Susanna C. Larsson และคณะ จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศฟินแลนด์ ได้ทำการศึกษาprospective cohort และ Meta-analysis เพื่อหาความสัมพันธ์ของการบริโภคช็อกโกแล็ตกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)ในผู้ชาย (อ่าน : 1279)
โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร
โรคหลอดเลือดสมองสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ โรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันและโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตก (อ่าน : 8396)
ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน
ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน โดยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต (อ่าน : 7917)
 

โรงพยาบาลเครือข่าย