โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11

ประกาศอ่าน : 836
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-06-2020)
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ (C-Spine) (29-05-2020)
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set) (29-05-2020)
ซื้อสารหนืบสำหรับผ่าตัดตาสารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% w/v (PE-HA-LURON F 1.8) (29-05-2020)
ซื้อเครื่องตรวจวัดไมโครบิลิรูบินสำหรับเด็กแรกเกิด (29-05-2020)
ซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน (29-05-2020)
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ แผนกห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารบ้านคุ่มพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (29-05-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (26-05-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26-05-2020)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคายา fosfomycin 4 g injectionด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26-05-2020)