โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : การใช้บริการสถานพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


ที่ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบไปด้วย รพ.สต.ทั้ง 21 แห่ง รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ถลาง , รพ.ป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ผู้รับบริการ ทุกท่านใช้บริการ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ตามสิทธิของท่านก่อน  หากเกินศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น จะต้องทำระบบส่งต่อผู้ป่วยมารักษา ณ สถานพยาบาลที่สูงขึ้นตามลำดับ ยกเว้นอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าใช้บริการสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้อ่าน : 3320
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการ "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" (24-09-2020)
พิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (24-09-2020)
กิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (24-09-2020)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (23-09-2020)
คุณบุญดำรง อุดมจารุมณี บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (23-09-2020)
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,350 ชิ้น (23-09-2020)
ปัณณธร นางอาภรณ์ ลีลาวุฒิกร และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 225,000 บาท (23-09-2020)
วันมหิดล ๒๕๖๓ (21-09-2020)
คุณทรงกลด คุณรัตนา อุบลสิงห์ และคุณวิโรจน์ เลิศในธรรม บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 2 เครื่อง (15-09-2020)
บริษัท ปฐมพงศ์ 2246 จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (15-09-2020)