โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


   ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60086050352)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7636 1234 ต่อ 2955 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 4.1

เอกสารประกวดราคา e-bidding 4-1

ประกาศประกวดราคา e-bidding 4-1

ตารางแสดงวงเงิน 4.1

เอกสารประกอบ1  เอกสารประกอบ2  เอกสารประกอบ3  เอกสารประกอบ4  เอกสารประกอบ5

เอกสารประกอบ6  เอกสารประกอบ7  เอกสารประกอบ8  เอกสารประกอบ9  เอกสารประกอบ10อ่าน : 358
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-11-2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (วงเงินเกิน 10ล้าน) (14-11-2017)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02-11-2017)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25-10-2017)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-10-2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(วงเงินเกิน5ล้าน ไม่เกิน10ล้าน) (24-10-2017)