โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


   ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60086050352)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7636 1234 ต่อ 2955 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 4.1

เอกสารประกวดราคา e-bidding 4-1

ประกาศประกวดราคา e-bidding 4-1

ตารางแสดงวงเงิน 4.1

เอกสารประกอบ1  เอกสารประกอบ2  เอกสารประกอบ3  เอกสารประกอบ4  เอกสารประกอบ5

เอกสารประกอบ6  เอกสารประกอบ7  เอกสารประกอบ8  เอกสารประกอบ9  เอกสารประกอบ10อ่าน : 478
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เรื่องประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้ว จำนวนประมาณ 1,800 กิโลกรัม (16-01-2018)
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสืการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PACS (11-01-2018)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน (08-01-2018)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 36 รายการ (05-01-2018)
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (hyper-hypothermia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-01-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ประมาณการจะซื้อ 540,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-01-2018)