โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


   ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60086050352)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7636 1234 ต่อ 2955 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 4.1

เอกสารประกวดราคา e-bidding 4-1

ประกาศประกวดราคา e-bidding 4-1

ตารางแสดงวงเงิน 4.1

เอกสารประกอบ1  เอกสารประกอบ2  เอกสารประกอบ3  เอกสารประกอบ4  เอกสารประกอบ5

เอกสารประกอบ6  เอกสารประกอบ7  เอกสารประกอบ8  เอกสารประกอบ9  เอกสารประกอบ10อ่าน : 671
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15-05-2018)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11-05-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-05-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจและภาคบันทึก โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (11-05-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระดับกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-05-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-05-2018)