โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


   ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60086050352)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7636 1234 ต่อ 2955 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 4.1

เอกสารประกวดราคา e-bidding 4-1

ประกาศประกวดราคา e-bidding 4-1

ตารางแสดงวงเงิน 4.1

เอกสารประกอบ1  เอกสารประกอบ2  เอกสารประกอบ3  เอกสารประกอบ4  เอกสารประกอบ5

เอกสารประกอบ6  เอกสารประกอบ7  เอกสารประกอบ8  เอกสารประกอบ9  เอกสารประกอบ10อ่าน : 196
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 (22-08-2017)
สอบราคาเช่าเครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ ขนาด 800 ปอนด์ (แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง) จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (22-08-2017)
ประกาศสอบราคาซื้อ Film Dry Laser Model SD-Q (22-08-2017)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ (21-08-2017)
ประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 6 ชั้น และลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18-08-2017)
ราคากลาง งานสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ (18-08-2017)