โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่งลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุนั้น

     บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดดังไฟล์แนบต่อไปนี้
"บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ"อ่าน : 1561
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์ปฏิบัติการ) (09-04-2019)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนายช่างเทคนิค (26-11-2018)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (29-10-2018)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (11-10-2018)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (17-09-2018)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (31-08-2018)