โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามเอกสารแนบต่อไปนี้
"ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ"อ่าน : 502
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผลการผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างเทคนิค (10-11-2017)
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างเทคนิค (06-11-2017)
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (02-11-2017)
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (11-10-2017)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (26-09-2017)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (22-09-2017)