โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สธ. จัดสัมมนาระดับประเทศ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


สธ. จัดสัมมนาระดับประเทศ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” มุ่งสู่เป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ.2573

 


 

        วันนี้ (3 สิงหาคม 2558) ที่โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม.  นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับประเทศ  การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ” พร้อมมอบรางวัล และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของงานพัฒนาคุณภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”   

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่าโครงการ HIVQUAL-T มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ของโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการดำเนินงาน เกิดความเข้มแข็งให้กับระบบบริการเป็นอย่างดี ทำให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  
          สำหรับมาตรฐานคุณภาพการป้องกัน ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ นำเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อให้การดูแลรักษาตามแนวทางของประเทศให้ความรู้ คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมป้องกันดูแลตนเองไม่ให้ถ่ายทอดเชื้อไปยังบุคคลอื่นได้  รวมถึงการติดตามคู่สัมผัสโรคมาตรวจและรักษา  โดยมีเป้าหมายให้ผู้ติดเชื้อสามารถกลับสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข เพื่อก้าวสู่เป้าหมายยุติปัญหาเอดส์(Ending AIDS) ภายในปีพ.ศ.2573  
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี HIVQUAL-T model อย่างต่อเนื่อง  จนทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระบบสาธารณสุขไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

          นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า ในวันนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการสัมมนาวิชาการระดับประเทศ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1หัวข้อ“ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้เข้าร่วมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนทั้งสิ้น 800 คน  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและดีเยี่ยมในประเภทต่างๆ จำนวน 7 ประเภท รวม 15 รางวัล


*******************************************************
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3857 / โทรสาร 0-2590-3386

วันที่ 3 สิงหาคม 2558


 

 


แหล่งข่าวโดย » กรมควบคุมโรคอ่าน : 2997
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

สธ. ร่วมมือกับ กสทช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล (26-03-2019)
จิตแพทย์ ห่วงคนไทยที่มีอาการ “ขาดมือถือไมได้” ก้มดูจอนาน สายตา – หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว (02-09-2015)
กรมการแพทย์เตือนเบาหวานเรื้อรัง ทำหลอดเลือดหัวใจเสื่อม (07-08-2015)
สธ.เตรียมประกาศผลสำเร็จระดับโลก “ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” (07-08-2015)
สธ. จัดสัมมนาระดับประเทศ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” (04-08-2015)
อย. ออกกฎเข้ม ลดปัญหาการใช้ยาแก้แพ้ แก้ไอ ในทางที่ไม่เหมาะสม (04-08-2015)