โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Mers)ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


 

     
  คำแนะนำสำหรับประชาชน   สรุปข้อสั่งการ/เอกสารเผยแพร่   สื่อประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้
  คำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์   การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ   มาตรฐานห้องแยกโรค
  รายชื่อแพทย์ให้คำปรึกษา   แนวทางการวินิจฉัยและรักษา   แนวทางการให้รหัสโรคอ่าน : 14681
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (18-08-2018)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Intermediate Care 2018 (18-08-2018)
สัปดาห์นมแม่โลก 15 สิงหาคม 2561 (18-08-2018)
บริษัท อันดามันล์ ไอล์ แลนด์ กรุ๊ป มอบแผ่นรองซับ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วย รพ.วชิระภูเก็ต (13-08-2018)
ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย (11-08-2018)
รับมอบเครื่องมือแพทย์ ณ วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (วัดเขาม่วง) (09-08-2018)