โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Mers)ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


 

     
  คำแนะนำสำหรับประชาชน   สรุปข้อสั่งการ/เอกสารเผยแพร่   สื่อประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้
  คำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์   การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ   มาตรฐานห้องแยกโรค
  รายชื่อแพทย์ให้คำปรึกษา   แนวทางการวินิจฉัยและรักษา   แนวทางการให้รหัสโรคอ่าน : 12897
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 11 (04-07-2017)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (05-04-2017)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (07-01-2017)
กิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 (05-01-2017)
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต #2 (10-11-2016)
วันภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (27-10-2016)