[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


วารสาร SHE  

ประเภท : รายงานผลการปฏิบัติงาน

เรื่อง : ผลงาน Good Practice for Patient Safety and safety Culture

ผู้เขียน : chalermratk
เข้าชม : 2994
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2551
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

ได้รับเกียรติจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ ให้นำเสนอผลงานหัวข้อ Good Practice for Patient Safety and safety Culture เวที HA National forum ครั้งที่ 9

การเฝ้าระวังและการจัดการเชื้อ Legionella pneumophillaในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สำนักระบาดวิทยา ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลสหราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและ European UNION Center for Disease Control (EU CDC) ว่ามีนักท่องเที่ยวที่ มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วป่วยเป็นปอดอักเสบจากการติดเชื้อ Legionella จำนวน 5 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดพักในโรงแรมเดียวกัน เป็นชาวสวีเดน 2 ราย ชาวฟินแลนด์ 2 ราย และชาวนอร์เวย์ 1 ราย และมีการค้นหาเพิ่มเติมในสถานพยาบาลในจังหวัด พบนักท่องเที่ยวป่วยเป็นโรคเดียวกันอีก 1 ราย เป็นชาวเบลเยียม

ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2549 รายสุดท้ายเริ่มป่วยวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 ไม่มีผู้เสียชีวิต จากข้อมูลดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการในโรงพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากเชื้อ Legionella เป็นโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เชื้อ Legionella pneumophilla มักแยกเชื้อได้จากแหล่งน้ำ ระบบน้ำร้อน (ฝักบัว) หอระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ เครื่องควบแน่นใช้ไอน้ำระเหย และน้ำพุสำหรับตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ วิธีการแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายคนทางระบบทางเดินหายใจ (air – bone) โดยคนหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อมักเกิดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือโรคมะเร็ง และในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ในกลุ่มที่ได้รับยา Corticosteroids โรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาและพักฟื้นผู้ป่วยประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Legionellosis

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัญหา โดยจัดทำแผนเฝ้าระวังมาตรการดูแลความสะอาดของแหล่งน้ำต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลได้แก่ ระบบประปา ระบบน้ำร้อนรวม ระบบปรับอากาศและระบายความร้อน จัดประชุมหาแนวทางการเฝ้าระวัง การตรวจวัดระดับคลอรีนตกค้าง การปรับปรุงและวางมาตรการดูแล หอผึ่งเย็น การล้างและทำความสะอาดระบบ ส่งผลให้โรงพยาบาลปลอดเชื้อ Legionella pneumophilla จากแหล่งที่น้ำที่เป็นจุดเสี่ยง จากการเก็บตัวอย่างน้ำ 10 ตัวอย่างส่งตรวจเมื่อเดือน ก.พ. 50 พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ Legionella pneumophilla 4 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำ cooling Tower (Basin), น้ำCooling Tower (out let) ,น้ำหล่อเย็น ชั้น 1 (ห้องเครื่อง), น้ำก๊อกอ่างล้างหน้า (OPD ชั้น 3) หลังจากมีการปรับปรุงและวางระบบการดูแล ล้างทำความสะอาด ติดตามระดับคลอรีนตกค้าง ผลการตรวจครั้งล่าสุดเดือนพ.ย. 50 ไม่พบเชื้อดังกล่าว
การพัฒนารูปแบบการจัดการครั้งนี้ สร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ ผู้ใช้บริการ ซึ่งการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ ด้านบุคลากรและหน่วยบำรุงรักษาต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลระบบ ด้านทีมวิชาการต้องมีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาสะท้อนปัญหา วางแนวทางแก้ไข และควรมีการจัดการเครื่องมือคุณภาพ ได้แก่ กำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติเฝ้าระวังคุกภาพ กำหนดระยะเวลาบำรุงรักษาและอายุการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด


      งานประชุม “โครงการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดภูเก็ต 2553" 28 มิ.ย. 2553
      อาชีวสุขศึกษาโรงแรม Supalai Resort & Spa 9 เม.ย. 2552
      วิทยากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เพาะเลี้ยงลูกกุ้ง ตะกั่วป่า 7 เม.ย. 2552
      งาน HA National Forum 10th ภายใต้หัวข้อ “Lean & Seamless Healthcare” 22 มี.ค. 2552
      พรพ.ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพ (Over all scoring) 22 มี.ค. 2552


  

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50