[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
9 ก.ค. 2555 : 16:26 : ศัลยกรรม (Surgery)
Neurology
Neurology
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 4 ครั้ง.
6 ก.ค. 2555 : 14:07 : ศัลยกรรม (Surgery)
General Surgery
General Surgery
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
7 ธ.ค. 2553 : 15:25 : ข้อมูลทั่วไป
เว็บไซต์สำหรับนักศึกษาแพทย์
รวมเว็บไซต์น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาแพทย์
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 11:18 : ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 11:15 : ข้อมูลทั่วไป
เว็บลิงค์
รายชื่อเว็บไซต์น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 10:39 : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
รายชื่ออาจารย์แพทย์
รายชื่ออาจารย์แพทย์ ประจำสาขาต่าง ๆ (รออับเดต)
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 14 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 10:38 : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
ฝ่าย / งาน
รายละเอียดฝ่ายบริการต่าง ๆ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 10:37 : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของศูนย์ ฯ
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 7 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 10:35 : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
แผนงานของศูนย์ ฯ
รายละเอียดแผนงานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 10:26 : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนักศึกษา แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้จบไปเป็นแพทย์ที่ออกไปทำงานในชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ได้อย่างมีความสุขและเป็นที่พึ่งพาของชุมชนได้
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
11 พ.ค. 2553 : 10:04 : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน 2549 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกให้แก่นักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
7 พ.ค. 2553 : 15:54 : ข้อมูลทั่วไป
การจัดการทรัพยากรบุคคล
การจัดการทรัพยากรบุคคล ขององค์กรแพทย์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
16 ก.พ. 2553 : 09:19 : ข้อมูลทั่วไป
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
มีการจัดองค์กรเพื่อให้บริการทางการแพทย์ตามลักษณะและ ปริมาณงานอย่างไร(การจัดแบ่งเป็นภาควิชา/ กลุ่มงาน/ ฝ่าย/ แผนก/ หน่วย)
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 10 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50