[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
โครงการต่าง ๆ ของศูนย์แพทย์  

 

โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์
              
  โครงการศึกษาดูงานศูนย์แพทย์ฯเชียงรายประชานุเคราะห์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   โครงการทบทวนประมวลรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน ณโรงแรมอลามันดา
   โครงการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ Hot spring resort and spa  โคกกลอย
   โครงการให้ความรู้อาจารย์แพทย์ด้านแพทยศาตร์ศึกษาในโรงพยาบาลปี 2554  6 ครั้ง

โครงการกิจกรรมนักศึกษา
  โครงการภาษาที่ 3 นักศึกษารุ่น1
   โครงการเรียนรู้ชั้นคลินิกและปํญหาสุขภาพชุมชาเกาะยาว นักศึกษารุ่น 2
   โครงการจัดตั้งวงดนตรี VC band
   โครงการรับน้องข้ามเกาะ
   โครงการพิธีฉลองเสื้อกาวน์


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50