[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ร่วมใจทำวชิระให้สะอาด และงดสูบบุหรี่ใน รพ.ลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556


เรียน   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ทุกท่าน
       เนื่องด้วย  โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตในโครงการ “ร่วมใจทำภูเก็ตให้สะอาด” โดยจัดกิจกรรม ร่วมใจทำวชิระให้สะอาด และงดสูบบุหรี่ใน รพ.  โดยมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ร่วมเดินรณรงค์เก็บขยะ และงดสูบบุหรี่ในรพ. ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน
ซึ่งจะเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 10.00น. จุดรวมพล ณ.ลานม่วงขาว หน้ารพศ.วชิระภูเก็ต 

 

ลงทะเบียนที่โต๊ะแยกโรค(ข้างสระน้ำพุ )
ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ 5ส. โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตจึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
 อ่าน : 2786
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)