[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2014 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu
slideshow image
หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 076-361234 ต่อ 1412 หรือ E-mail : crm@vachiraphuket.go.th”

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 3301
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

โครงการการรณรงค์ทำวชิระให้สะอาดและงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล ครั้งที่ 6 (27-03-2014)
ขอเชิญสมาชิกสหกรณืร้านค้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (27-03-2014)
ประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (13-03-2014)
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก (10-03-2014)
Blood safety practices in Hospital (07-03-2014)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ (24-02-2014)