[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 5100
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการหอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ ( R.C.U.) (18-04-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (13-04-2016)
ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 (11-04-2016)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) (11-04-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นำทีมสหวิชาชีพ รณรงค์ 3 เก็บ พิชิต 3 โรค ในพื้นที่ต่อเนื่อง (11-04-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวิ่ง Bogies 99 (08-04-2016)