[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 4451
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

คลิป MU [by Mahidol] โรค MERS - CoV (26-06-2015)
การทำความสะอาดรถหลังรับส่งผู้ป่วย MERS-CoV (26-06-2015)
ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Mers) (20-06-2015)
นำเสนอผลงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ (16-06-2015)
ร่วมเป็นเกียรติเปิดอาคารทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 จังหวัดภูเก็ต (12-06-2015)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก (12-06-2015)