[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 4981
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองโรค ณ งานวัดฉลอง (11-02-2016)
โครงการ Vachira In Love (09-02-2016)
งานวันมะเร็งโลก (04-02-2016)
ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ จังหวัดภูเก็ต (04-02-2016)
วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก (04-02-2016)
ประชุมวิชาการ ประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปี 2559 (29-01-2016)