[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 4588
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ร่วมกิจกรรม "ชาวภูเก็ตร่วมใจ เทิดไท้ราชินี" (27-08-2015)
กลุ่มผู้ก่อการดี บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนผู้ป่วย (27-08-2015)
รับพระราชทานโล่ห์รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ (27-08-2015)
บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด มอบของให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท (18-08-2015)
เจ้าหน้าที่รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Bike for mom (17-08-2015)
โครงการปล่อยเต่าคุณภาพดีเยี่ยม 84 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล (13-08-2015)