[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 5127
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงาน วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (24-05-2016)
กิจกรรมรณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค " ต่อเนื่องในชุมชน (24-05-2016)
กิจกรรม " DJ Teen Stop Teen Mom " (24-05-2016)
มุมพักผ่อนในโรงพยาบาล (19-05-2016)
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ โรคฮีโมฟีเลีย (18-05-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต โดยศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่-สุรา และยาเสพติด เข้าร่วมประชุม กับชมรมบริหารบุคคลจังหวัดภูเก็ต (17-05-2016)