[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2014 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu
slideshow image
หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 076-361234 ต่อ 1412 หรือ E-mail : crm@vachiraphuket.go.th”

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 4138
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (28-01-2015)
รับสมัคร!! จิตอาสา..ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล (27-01-2015)
เปลียนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2558 (27-01-2015)
ประกันสังคม : เปลียนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2558 (22-01-2015)
ประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท มุมมองที่ท้าทาย (12-01-2015)
ประกาศโครงร่างผลงานและแนวคิดการพัฒนางานของข้าราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (18-12-2014)