[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) : รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


             อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และอาจารย์อนุรักษ์ กัณหารี  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing Environment) รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 28 ก.พ. 54  โดยมีนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอ่าน : 5226
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

โครงการอาสาโฆษกรัฐบาล (30-06-2016)
การประชุมคุณธรรม จริยธรรม เขต 11 (30-06-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง นำทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย LTC (23-06-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการ " ดับจิต ดับใจ ดับภัยบนท้องถนน " (23-06-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต รับโล่รางวัล รพ.ดีเด่นด้านการพัณนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (23-06-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบภารกิจจากเขต 11 จัดอบรม วิจัย R2R (23-06-2016)