[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน วันความดันโลหิตสูงโลกลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553


ด้วยวันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก สำหรับปีนี้ ประเด็นรณรงค์ คือ "น้ำหนักเหมาะ ความดันดี ชีวีมีสุข"
โดยทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค. เวลา 08.30 - 12.00  น. บริเวณข้างห้องบัตร

กิจกรรมมีดังนี้

  1. บริการตรวจวัดความดันโลหิต
  2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  3. แนะนำเรื่องการบริโภคอาหารลดเค็ม ลดมัน ควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกาย
  4. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
  5. ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสื่อเกี่ยวกับสุขภาพฟรี


อ่าน : 4258
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

TOT นำคณะเจ้าหน้าที่ไอทีจากจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมชมระบบไอที รพ.วชิระภูเก็ต (26-05-2016)
โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการ รพศ/รพท. ประจำปี 2559 (26-05-2016)
โครงการปฐมนิเทศน์ ข้าราชการบรรจุใหม่ ในหลักสูตร " การเป็นข้าราชการที่ดี" (25-05-2016)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงาน วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (24-05-2016)
กิจกรรมรณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค " ต่อเนื่องในชุมชน (24-05-2016)
กิจกรรม " DJ Teen Stop Teen Mom " (24-05-2016)