[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน วันความดันโลหิตสูงโลกลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553


ด้วยวันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก สำหรับปีนี้ ประเด็นรณรงค์ คือ "น้ำหนักเหมาะ ความดันดี ชีวีมีสุข"
โดยทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค. เวลา 08.30 - 12.00  น. บริเวณข้างห้องบัตร

กิจกรรมมีดังนี้

  1. บริการตรวจวัดความดันโลหิต
  2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  3. แนะนำเรื่องการบริโภคอาหารลดเค็ม ลดมัน ควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกาย
  4. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
  5. ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสื่อเกี่ยวกับสุขภาพฟรี


อ่าน : 4246
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการหอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ ( R.C.U.) (18-04-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (13-04-2016)
ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 (11-04-2016)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) (11-04-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นำทีมสหวิชาชีพ รณรงค์ 3 เก็บ พิชิต 3 โรค ในพื้นที่ต่อเนื่อง (11-04-2016)
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวิ่ง Bogies 99 (08-04-2016)