[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : คุณเรวดี เชี่ยวอร่าม และครอบครัว (โดม เดอะสตาร์) มอบเงินจำนวน 20,000 บาทลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562


วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรหอผู้ป่วยร่มไทร รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จาก คุณเรวดี เชี่ยวอร่าม และครอบครัว เพื่อจัดซื้อเตียงลมให้กับหอผู้ป่วยร่มไทร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอ่าน : 566
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

คุณมานะ-คุณนงเยาว์ เอกวานิช และครอบครัว มอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท (09-07-2019)
คุณสัจจา-คุณพรวิศรณ์ ชดช้อย มอบเครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (09-07-2019)
คุณมลิ เอ็กซ์เนอร์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 100,000 บาท (09-07-2019)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี (09-07-2019)
เชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4 (09-07-2019)
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (25-06-2019)