[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศแบบ Scroll ชนิดไร้น้ำมัน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อเครื่องอัดอากาศแบบ Scroll ชนิดไร้น้ำมัน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอ่าน : 777
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป้นอาคาร คสล.10ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตาางเมตร และโครงการก (26-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตาางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) และโครงการก่อสร้างอาคารพัก (26-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อหุ้มหัวใจหมู (ชนิดมีโครง) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๕ ลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)