[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


       เพื่อเป็นการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลงานการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสม จึงขอเชิญท่าน ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซด์ https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=1&content_id=3667

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awardsอ่าน : 129
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018 (17-01-2018)
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (17-01-2018)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม (17-01-2018)
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการ (17-01-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31-12-2017)
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 11 (04-07-2017)