[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


       เพื่อเป็นการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลงานการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสม จึงขอเชิญท่าน ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซด์ https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=1&content_id=3667

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awardsอ่าน : 459
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

มหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2561 (12-04-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09-04-2018)
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน รพ.วชิระภูเก็ต (28-03-2018)
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (23-03-2018)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๑๑ ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) (19-03-2018)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (14-03-2018)