[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนดเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยให้ลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมได้ที่ www.cpha.ac.th/samakom/ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการอ่าน : 9872
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

มหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2561 (12-04-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09-04-2018)
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน รพ.วชิระภูเก็ต (28-03-2018)
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (23-03-2018)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๑๑ ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) (19-03-2018)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (14-03-2018)