[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ลำดับการนำเสนอผลงานส่งเข้าประกวดมหกรรมคุณภาพวิชาการเขต 11 ครั้งที่ 4/2560ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


ลำดับการนำเสนอผลงานส่งเข้าประกวดมหกรรมคุณภาพวิชาการเขต 11 ครั้งที่ 4/2560

ประเภทผลงาน CQI กลุ่ม 1

ประเภทผลงาน CQI กลุ่ม 2

ประเภทผลงาน R2R และ KM

ประเภทผลงาน นวัตกรรม

ประเภทผลงาน เรื่องเล่า...เร้าพลัง

ประเภทผลงาน วิจัย

 

 อ่าน : 112595
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ (14-03-2018)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการและคุณภาพงานวิจัย/R2R (14-03-2018)
ลำดับการนำเสนอผลงานส่งเข้าประกวดมหกรรมคุณภาพวิชาการเขต 11 ครั้งที่ 4/2560 (06-09-2017)
แบบฟอร์มส่งผลงาน โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2559 (12-05-2016)