[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1. ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ จำนวน 1 งาน
2. ซ่อมแซมปรับปรุงทางลาด ขนาด 4x6.5 เมตร จำนวน 1 งาน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว (คสล.) ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 งาน
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบริเวณใน รพ.สต. ขนาด 8x50 เมตร จำนวน 1 งาน
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (คสล.) บริเวณด้านใน รพ. จำนวน 1 งาน
6. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ (คสล.) บริเวณ จำนวน 1 งาน
ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ จ.ภูเก็ต

ราคากลาง ปปช.

แบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)อ่าน : 458
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15-05-2018)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11-05-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-05-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจและภาคบันทึก โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (11-05-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระดับกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-05-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-05-2018)