[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1. ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ จำนวน 1 งาน
2. ซ่อมแซมปรับปรุงทางลาด ขนาด 4x6.5 เมตร จำนวน 1 งาน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว (คสล.) ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 งาน
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบริเวณใน รพ.สต. ขนาด 8x50 เมตร จำนวน 1 งาน
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (คสล.) บริเวณด้านใน รพ. จำนวน 1 งาน
6. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ (คสล.) บริเวณ จำนวน 1 งาน
ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ จ.ภูเก็ต

ราคากลาง ปปช.

แบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)อ่าน : 303
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เรื่องประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้ว จำนวนประมาณ 1,800 กิโลกรัม (16-01-2018)
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสืการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PACS (11-01-2018)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน (08-01-2018)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 36 รายการ (05-01-2018)
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (hyper-hypothermia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-01-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ประมาณการจะซื้อ 540,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-01-2018)