[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1. ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ จำนวน 1 งาน
2. ซ่อมแซมปรับปรุงทางลาด ขนาด 4x6.5 เมตร จำนวน 1 งาน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว (คสล.) ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 งาน
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบริเวณใน รพ.สต. ขนาด 8x50 เมตร จำนวน 1 งาน
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (คสล.) บริเวณด้านใน รพ. จำนวน 1 งาน
6. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ (คสล.) บริเวณ จำนวน 1 งาน
ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ จ.ภูเก็ต

ราคากลาง ปปช.

แบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)อ่าน : 76
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศเชิญชวน : โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 (22-08-2017)
สอบราคาเช่าเครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ ขนาด 800 ปอนด์ (แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง) จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (22-08-2017)
ประกาศสอบราคาซื้อ Film Dry Laser Model SD-Q (22-08-2017)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ (21-08-2017)
ประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 6 ชั้น และลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18-08-2017)
ราคากลาง งานสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ (18-08-2017)