[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตราลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.วชิระภูเก็ต รับสมัครงาน ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ทั้งบน Windows และ Web Application
อัตราค่าจ้าง ระดับปริญญาตรี วันละ 540 บาท (นับเฉพาะวันที่มาทำงาน ไม่รวมวันหยุด เช่น ทำงานเดือนละ 22 วันจะได้ค่าจ้าง  11,880) มีค่าล่วงเวลาให้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมในทักษะภาษา PHP,JAVA, C#.Net, ASP.NET, VB.NET อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทักษะภาษาหลักในการทำงาน
3. มีความชำนาญระบบฐานข้อมูล Mysql, SQL Server หรืออื่น ๆ
4. 
มีความรู้ความเข้าใจด้าน web service

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.วชิระภูเก็ต โทร. 076361234 ต่อ 1910 1911 หรือ 086-4791108อ่าน : 1017
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (20-04-2017)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (20-04-2017)
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (17-04-2017)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (07-04-2017)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (27-03-2017)
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (22-03-2017)