[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2561 : 17:12
ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 22-23 มีนาคม 2561   (view: 6638)
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2561 : 14:18
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด   (view: 2671)
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2560 : 09:48
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม   (view: 2655)
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2560 : 15:50
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560   (view: 2891)
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561"
โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2560 : 11:24
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561"   (view: 6153)
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)
โพสต์เมื่อ : 28 มี.ค. 2560 : 10:45
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายให้สามารถรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Social Media (Facebook)   (view: 3186)
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว
โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2560 : 16:11
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว โดยงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 3660)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>