[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
โพสต์เมื่อ : 13 ก.ย. 2559 : 10:30
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ   (view: 2293)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2559 : 09:37
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา   (view: 1818)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2559 : 11:17
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)   (view: 1544)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. เพิ่มเติม ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2559 : 16:23
เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. เพิ่มเติม ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   (view: 1802)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2559 : 14:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดประกาศของตามเอกสารแนบ   (view: 1569)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ และ นวก.เงินและบัญชี
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2559 : 10:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ และ นวก.เงินและบัญชี   (view: 1236)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 28 มิ.ย. 2559 : 14:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์และนักวิชาการการเงินและบัญชี   (view: 1287)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 16 มิ.ย. 2559 : 14:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   (view: 1734)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ + นักวิชาการเงินและบัญชี
โพสต์เมื่อ : 7 มิ.ย. 2559 : 14:50
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ + นักวิชาการเงินและบัญชี   (view: 2537)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2559 : 13:29
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา   (view: 1643)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวง ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 12 พ.ค. 2559 : 14:14
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ   (view: 1984)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 22 เม.ย. 2559 : 16:39
ขอขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถสมัครได้ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 เมษายน 2559   (view: 2976)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครงานพนักงานธุรการ/พนักงานการเงิน
โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ. 2559 : 17:30
งาน พ.ร.บ. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ/พนักงานการเงิน 2 อัตรา   (view: 5515)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2559 : 10:42
กลุ่มงานรังสีวิทยารับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสต์การแพทย์ (ลูกจ้างรายวัน) 1 ตำแหน่ง   (view: 1310)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2558 : 09:29
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย, นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   (view: 2277)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
โพสต์เมื่อ : 20 ต.ค. 2558 : 12:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา   (view: 1401)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการพัสดุ"
โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2558 : 08:44
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการพัสดุ"   (view: 1940)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2558 : 21:10
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัคร พนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท   (view: 1903)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2558 : 10:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   (view: 1602)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ"
โพสต์เมื่อ : 31 ส.ค. 2558 : 11:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ"   (view: 1779)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>