[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์



  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2559 : 10:42
กลุ่มงานรังสีวิทยารับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสต์การแพทย์ (ลูกจ้างรายวัน) 1 ตำแหน่ง  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2558 : 09:29
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย, นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
โพสต์เมื่อ : 20 ต.ค. 2558 : 12:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการพัสดุ"
โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2558 : 08:44
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการพัสดุ"  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2558 : 21:10
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัคร พนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2558 : 10:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ"
โพสต์เมื่อ : 31 ส.ค. 2558 : 11:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ"  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2558 : 09:28
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและลงนามโดยผู้ว่า ฯ จึงขอเลื่อนไปประกาศรายชื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ"
โพสต์เมื่อ : 3 ส.ค. 2558 : 09:14
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ" 1 อัตรา  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2558 : 16:07
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2558 : 10:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2558 : 12:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 24 เม.ย. 2558 : 12:53
ขอประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวันที่ 20 พ.ค. 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 1 เม.ย. 2558 : 18:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
บัญชีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2558 : 11:19
บัญชีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2558 : 14:50
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.วชิระภูเก็ต รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ทั้งบน Windows และ Web Application  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2558 : 14:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2558 : 15:34
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) จากเดิมจะประกาศรายชื่อวันที่ 9 ก.พ.2558 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 10 ก.พ.2558  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 22:30
เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Ms Word, Excel, Powerpoint สามารถประกาศเสียงตามสายได้ และรับโทรศัพท์ สามารถเข้าเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 30 ธ.ค. 2557 : 13:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>