[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
โพสต์เมื่อ : 5 ต.ค. 2563 : 18:08
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท   (view: 532)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 30 ก.ย. 2563 : 17:41
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง   (view: 538)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2563 : 14:23
ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   (view: 800)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1
โพสต์เมื่อ : 23 ก.ย. 2563 : 13:17
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และช่างเครื่องช่วยคนพิการ   (view: 482)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ย. 2563 : 17:40
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1   (view: 592)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2563 : 11:35
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และช่างเครื่องช่วยคนพิการ   (view: 3126)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โพสต์เมื่อ : 30 ก.ค. 2563 : 18:44
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   (view: 1054)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2563 : 14:08
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   (view: 988)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2563 : 15:56
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 1167)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการและเภสัชกรปฏิบัติการ
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2563 : 10:17
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการและเภสัชกรปฏิบัติการ   (view: 1768)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2563 : 08:56
ประกาศจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจักษุวิทยา, กุมารศัลยศาสตร์) เภสัชกรปฏิบัติการ   (view: 1534)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 : 14:28
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ตำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   (view: 1125)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2563 : 09:22
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง   (view: 1653)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 23 ธ.ค. 2562 : 18:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   (view: 1962)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 20 ธ.ค. 2562 : 10:16
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล   (view: 1421)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 20 ธ.ค. 2562 : 09:58
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   (view: 1585)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 9 ธ.ค. 2562 : 09:15
รับสมัครงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื่อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563 ได้รับเงินสนันสนุนเงินนอกงบประมาณ ภายใต้แหล่งงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข   (view: 1470)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2562 : 09:14
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ   (view: 1363)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ย. 2562 : 11:25
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์   (view: 1606)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 : 09:11
ประกาศจังหวัดภูเก็ต รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   (view: 950)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>