[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคปลอดเชื้อ (แบบรวมวัสดุอุปกรณ์)
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2558 : 15:12
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคปลอดเชื้อ จำนวน 5 ห้อง ด้ยวเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ชั้น 6 (แบบไม่รวมอะไหล่)
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2558 : 10:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ชั้น 6 (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2558 : 09:29
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2558 : 19:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคายา Epoetin alfa pre-filled syringe 5,000 IU - 0.5 ml ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 1 ก.ค. 2558 : 16:09
ประกาศสอบราคายา Epoetin alfa pre-filled syringe 5,000 IU - 0.5 ml ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2558 : 18:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 3 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2558 : 14:39
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 3 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และทันตกรรม 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
โพสต์เมื่อ : 16 มิ.ย. 2558 : 15:46
จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และทันตกรรม 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Microvascular Set)
โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558 : 18:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Microvascular Set)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2558 : 10:32
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้ "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2558 : 11:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"จังหวัด"มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 พ.ค. 2558 : 19:49
สอบราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยอภิบาลกึ่งผู้ป่วยหนัก (RCU)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2558 : 15:50
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นแช่ยาชำรุด
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ค. 2558 : 18:44
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นแช่ยาชำรุด จำนวน 13 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 253 รายการ ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ค. 2558 : 18:39
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 253 รายการ ครั้งที่ 2  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 19:35
สอบราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมเบาะนอน จำนวน 86 เตียง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 11:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ
โพสต์เมื่อ : 21 เม.ย. 2558 : 18:56
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตลงวันที่ 21 เมย.2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2558 : 16:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าบริการเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2558 : 14:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>