[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นแช่ยาชำรุด
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ค. 2558 : 18:44
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นแช่ยาชำรุด จำนวน 13 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 253 รายการ ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ค. 2558 : 18:39
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 253 รายการ ครั้งที่ 2  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 19:35
สอบราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมเบาะนอน จำนวน 86 เตียง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 11:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ
โพสต์เมื่อ : 21 เม.ย. 2558 : 18:56
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตลงวันที่ 21 เมย.2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2558 : 16:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าบริการเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2558 : 14:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต
โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2558 : 19:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 9 เม.ย. 2558 : 14:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2558 : 16:12
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารและตราสัญลักษณ์ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2558 : 15:54
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารและตราสัญลักษณ์ เพื่อติดตั้งหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง โรงพย
โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2558 : 20:43
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2558 : 11:51
ด้วยจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อซื้อรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2558 : 11:49
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2558 : 15:21
จ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาเช่าบริการโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2558 : 19:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการโครงข่ายสื่อสารไร้สาย ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม และอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการทำงานของระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Programmable Logic Controller : PLC)
โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2558 : 19:41
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการทำงานของระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Programmable Logic Controller : PLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 20 มี.ค. 2558 : 14:56
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"จังหวัด"มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ
โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2558 : 15:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ จำนวน 60 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 253 รายการ
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2558 : 16:53
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 253 รายการ  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>