[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 9 มี.ค. 2559 : 19:35
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 2 มี.ค. 2559 : 15:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2559 : 20:18
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,800 ลัง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2559 : 20:02
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2559 : 09:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 5oo mg sustained-release tablet
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2559 : 16:13
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 5oo mg sustained-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2559 : 15:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2559 : 15:45
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอำนวยความสะดวก จำนวนประมาณการจะซื้อ 12,000 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2559 : 15:10
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดลานสายตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2559 : 12:03
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2559 : 16:29
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ ครั้งที่ 2  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2559 : 14:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2559 : 12:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดลานสายตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2559 : 18:39
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายอากาศทางการแพทย์ ตึกประกันสังคม ชั้น 1
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2559 : 19:23
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายอากาศทางการแพทย์ ตึกประกันสังคม ชั้น 1 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา sodium valproate 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -644620) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2559 : 11:21
ด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา sodium valproate 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -644620)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2559 : 16:34
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่)
โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2559 : 11:43
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 4 ม.ค. 2559 : 19:01
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 4 ม.ค. 2559 : 17:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>