[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2559 : 15:41
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 19:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2559 : 16:08
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 IU (sterile preparation for injection) จำนวน 800 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ
โพสต์เมื่อ : 15 มิ.ย. 2559 : 15:05
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2559 : 18:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2559 : 11:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า 80 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2559 : 16:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2559 : 15:20
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release tablet 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 19:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2)
โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2559 : 19:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 10 พ.ค. 2559 : 15:58
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 1)กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 8,000 รีม 2)กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 700 รีม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 26 เม.ย. 2559 : 09:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 เม.ย. 2559 : 17:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2559 : 19:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2559 : 17:54
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2559 : 14:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion pump) 2.เครื่องควบคัมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำกระบอกฉีดยา(Syringe pump)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2559 : 19:40
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2559 : 19:39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2559 : 16:43
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต
โพสต์เมื่อ : 16 มี.ค. 2559 : 19:22
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต จำนวน 2 ชุด ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>