[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2558 : 19:34
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2558 : 19:15
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 9 พ.ย. 2558 : 19:32
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 18:53
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 16:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 3 หอผู้ป่วย  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 16:34
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 16:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 2 ประตู
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 09:05
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 2 ประตู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2558 : 15:52
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV-1/HCV/HBV โดยวิธี NAT (TMA)
โพสต์เมื่อ : 15 ต.ค. 2558 : 03:00
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV-1/HCV/HBV โดยวิธี NAT (TMA)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2558 : 12:37
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2558 : 09:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด
โพสต์เมื่อ : 21 ต.ค. 2558 : 19:34
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก้ต ประสงค์ ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของจักษุแพทย์ (42.18.30.40) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 21 ต.ค. 2558 : 11:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของจักษุแพทย์ (42.18.30.40) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประมูลขายทอดตลาดเรือ สธ.อันดามัน
โพสต์เมื่อ : 21 ต.ค. 2558 : 10:23
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเรือ สธ.อันดามัน จำนวน 1 ลำ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2558 : 13:27
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของจักษุแพทย์ (42.18.30.40) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทินจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตา แบบไม่สัมผัสลูกตาโดยใช้เลเซอร์
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2558 : 09:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องวัดความยาวลูกตา แบบไม่สัมผัสลูกตาโดยใช้เลเซอร์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume respirator) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2558 : 19:42
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume respirator) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยอภิบาลกึ่งผู้ป่วยหนัก (RCU)
โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2558 : 08:51
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยอภิบาลกึ่งผู้ป่วยหนัก (RCU)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 LEAD) พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2558 : 16:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 LEAD) พร้อมระบบวิเคราะห์ผล  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>