[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายอากาศทางการแพทย์ ตึกประกันสังคม ชั้น 1
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2559 : 19:23
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายอากาศทางการแพทย์ ตึกประกันสังคม ชั้น 1 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา sodium valproate 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -644620) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2559 : 11:21
ด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา sodium valproate 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -644620)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2559 : 16:34
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่)
โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2559 : 11:43
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 4 ม.ค. 2559 : 19:01
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 4 ม.ค. 2559 : 17:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2558 : 19:04
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง 2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องตร  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2558 : 19:03
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยงบประมาณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 2 เฟท และสามารถติดตามการจำนวน จำนวน 4 เครื่อง ทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2558 : 18:57
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็กพร้อมประเมินสภาวะเด็กแรกเกิดและชุดปรับเตียงขึ้นลงได้
โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2558 : 18:10
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็กพร้อมประเมินสภาวะเด็กแรกเกิดและชุดปรับเตียงขึ้นลงได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ย. 2558 : 13:16
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดความโค้งกระจกตาความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน (Pan Retinal Photocoagulation) จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ย. 2558 : 10:56
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา (Endothelium Cell Count)
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2558 : 20:03
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา (Endothelium Cell Count) จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2558 : 19:34
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2558 : 19:15
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 9 พ.ย. 2558 : 19:32
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 18:53
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 16:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 3 หอผู้ป่วย  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 16:34
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2558 : 16:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>