[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2559 : 15:20
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release tablet 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 19:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2)
โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2559 : 19:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 10 พ.ค. 2559 : 15:58
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 1)กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 8,000 รีม 2)กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 700 รีม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 26 เม.ย. 2559 : 09:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 เม.ย. 2559 : 17:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2559 : 19:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2559 : 17:54
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2559 : 14:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion pump) 2.เครื่องควบคัมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำกระบอกฉีดยา(Syringe pump)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2559 : 19:40
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2559 : 19:39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2559 : 16:43
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยา 9 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต
โพสต์เมื่อ : 16 มี.ค. 2559 : 19:22
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต จำนวน 2 ชุด ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 9 มี.ค. 2559 : 19:35
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 2 มี.ค. 2559 : 15:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2559 : 20:18
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,800 ลัง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2559 : 20:02
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2559 : 09:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 5oo mg sustained-release tablet
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2559 : 16:13
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 5oo mg sustained-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2559 : 15:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>