[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารและตราสัญลักษณ์
โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2558 : 16:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารและสัญลักษณ์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 25 ก.พ. 2558 : 19:17
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดประมูลขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์ จำนวนประมาณ 800 กิโลกรัม
โพสต์เมื่อ : 25 ก.พ. 2558 : 18:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์ ประจำปี 2551 และปี 2552 จำนวนประมาณ 800 กิโลกรัม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2558 : 16:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ
โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2558 : 15:40
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาาเช็ดมือ จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,800 ลัง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2558 : 15:18
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2558 : 18:33
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 6 ก.พ. 2558 : 14:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม HosXP สำหรับ สำหรับ PCU หยี่เต้ง
โพสต์เมื่อ : 6 ก.พ. 2558 : 09:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม HosXP สำหรับ PCU หยี่เต้ง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2558 : 14:16
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2558 : 14:07
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียวความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2558 : 19:42
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2558 : 16:32
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อสายเคเบิลสำหรับต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 16:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายเคเบิลสำหรับต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุ๓ัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 09:46
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 18:19
ด้วยกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 18:16
ด้วยกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 17:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครืื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซ์เต้านม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ม.ค. 2558 : 18:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 16:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>