[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2558 : 14:16
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2558 : 14:07
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียวความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2558 : 19:42
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2558 : 16:32
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อสายเคเบิลสำหรับต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 16:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายเคเบิลสำหรับต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุ๓ัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 09:46
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 18:19
ด้วยกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 18:16
ด้วยกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 17:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครืื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซ์เต้านม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ม.ค. 2558 : 18:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 16:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 19:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 13:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ (ไม่รวมอุปกรณ์)
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 09:52
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้(ไม่รวมอุปกรณ์)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2558 : 09:22
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 19 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR แบะร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ด้วยวิธีการทางอืเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2558 : 08:59
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2557 : 14:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557 : 16:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์หัวใจ จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 9 ธ.ค. 2557 : 13:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์หัวใจ จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2557 : 09:15
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิดElectro-Hydraulic  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>