[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของจักษุแพทย์ (42.18.30.40) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 21 ต.ค. 2558 : 11:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของจักษุแพทย์ (42.18.30.40) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประมูลขายทอดตลาดเรือ สธ.อันดามัน
โพสต์เมื่อ : 21 ต.ค. 2558 : 10:23
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเรือ สธ.อันดามัน จำนวน 1 ลำ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2558 : 13:27
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของจักษุแพทย์ (42.18.30.40) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทินจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตา แบบไม่สัมผัสลูกตาโดยใช้เลเซอร์
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2558 : 09:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องวัดความยาวลูกตา แบบไม่สัมผัสลูกตาโดยใช้เลเซอร์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume respirator) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2558 : 19:42
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume respirator) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยอภิบาลกึ่งผู้ป่วยหนัก (RCU)
โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2558 : 08:51
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยอภิบาลกึ่งผู้ป่วยหนัก (RCU)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 LEAD) พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2558 : 16:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 LEAD) พร้อมระบบวิเคราะห์ผล  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2558 : 16:15
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนงบลงทุน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 5 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 ส.ค. 2558 : 18:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 5 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 4 ส.ค. 2558 : 11:02
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องมือตัดและไถผิวหนังแบบมีสายชนิดแรงดันลม จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 3 ส.ค. 2558 : 11:34
ด้วยจังหวัดภูเก็น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดและไถผิวหนังแบบมีสายชนิดแรงดันลม จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อยา Recombinant Antihemophil.ic Factor Vlll doo lU (Steril.e preparation for intravenous use)
โพสต์เมื่อ : 27 ก.ค. 2558 : 11:42
สอบราคาซื้อยา Recombiant Antihemophil.ic Factor Vlll doo lU (Steril.e preparation for intravenous use) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบ ซี - อาร์ม จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2558 : 17:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบ ซี - อาร์ม จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 374 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2558 : 10:56
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 374 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคปลอดเชื้อ (แบบรวมวัสดุอุปกรณ์)
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2558 : 15:12
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้องแยกโรคปลอดเชื้อ จำนวน 5 ห้อง ด้ยวเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ชั้น 6 (แบบไม่รวมอะไหล่)
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2558 : 10:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ชั้น 6 (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2558 : 09:29
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2558 : 19:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคายา Epoetin alfa pre-filled syringe 5,000 IU - 0.5 ml ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 1 ก.ค. 2558 : 16:09
ประกาศสอบราคายา Epoetin alfa pre-filled syringe 5,000 IU - 0.5 ml ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2558 : 18:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/28 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>