[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2014 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu
slideshow image
หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 076-361234 ต่อ 1412 หรือ E-mail : crm@vachiraphuket.go.th”
 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะจาก General Tianjin Public Health Bureau ประเทศจีน ศึกษาดูงาน รพ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ย. 2555 : 14:15
กรมสุขภาพจิตเชิญ Dr.Wang Xudong, Deputy Director- General Tianjin Public Health Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเดินทางมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวช รวมทั้งการรักษาเด็กออทิสติกด้วย Hyperbaric Chamber  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต : อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2555 : 09:29
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ รพ.สต.ฉลอง อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งในด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย ให้กับประชาชนตำบลฉลอง ณ รพ.สต.ฉลอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมและประเมิน สถาบันฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2555 : 09:26
คณะกรรมการอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะเครือข่ายที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก(เบื้องต้น)
โพสต์เมื่อ : 2 พ.ย. 2555 : 16:49
ขอเชิญสมาชิกวัยทองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและผู้สนใจทุกท่านรับการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก(เบื้องต้น) ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน2555  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต : รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2012 ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน : อาคารควบคุม
โพสต์เมื่อ : 18 ต.ค. 2555 : 11:24
ขอแสดงความยินดีกับคุณไชยยุทธ ทองลิ่ม นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน รพ.วชิระภูเก็ต เข้ารับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2012 ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน : อาคารควบคุม จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
103 มะฮอกกานี เรดิโอ รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 18 ต.ค. 2555 : 11:17
พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ รพ.วชิระภูเก็ต และทีมงานวิทยุชุมชน 103 มะฮอกกานี เรดิโอ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต มอบน้ำและเสื้อให้กับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สธ. ย้ำกินเจ ยึดหลัก “สะอาด -โภชนาการดี -อาหารปลอดภัย” สร้างสุขอนามัย ลดโรค
โพสต์เมื่อ : 15 ต.ค. 2555 : 09:39
กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์กินเจถูกอนามัย อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี แนะประชาชนต้องให้ความสำคัญในการเลือกกินอาหารที่ปรุงสะอาด ถูกหลักโภชนาการ และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขอนามัยที่ดี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
โพสต์เมื่อ : 18 ก.ย. 2555 : 11:37
โควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556 สาขาต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำหรับแพทย์ที่สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุญมา ติ้วสกุล หัวหน้างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โทร.081-9796239  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยายวิชาการวันมหิดล The Way for Health Service and Education
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ย. 2555 : 13:55
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการวันมหิดล ในหัวข้อ “The Way for Health Service and Education” ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจอดรถซอยวชิระทางขึ้นเขารัง
โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2555 : 16:25
ประกาศเกี่ยวกับการจอดรถบริเวณซอยวชิระ ทางขึ้นเขารัง บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จอดได้เลนเดียวขาขึ้น ด้านขวาห้ามจอด เนื่องจากกีดขวางการจราจร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดิทัศน์การประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2555 : 14:35
วิดิทัศน์การประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 “จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ” New Management, New Possibility ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามแนวคิด DIR
โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2555 : 16:01
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามแนวคิด DIR โดย รศ.พญ.กิ่งแ้ก้ว ปาจรีย์ และคณะ ฯ วันที่ 15-17 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมมะฮอกกานี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Clean Hand Project II by IC (มือสะอาดโครงการ 2)
โพสต์เมื่อ : 28 ส.ค. 2555 : 21:38
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้จัดทำ “โครงการ Clean Hand Project II by IC (มือสะอาดโครงการ 2) โดยจัดประกวดการล้างมือประกอบเพลงบนเวที ที่สื่อให้เห็นการล้างมือ 7 ขั้นตอน และ/หรือ 5 moments และมีโชว์การประกวดล้างมือ ในวันที่ 4 กันย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 ส.ค. 2555 : 17:14
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามวัน-เวลาดังนี้  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เชิญร่วมกิจกรรมพิธีวันมหิดลปี ๕๕
โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2555 : 11:55
๒๔ กันยายนนี้ ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเชิญชมสวนสับปะรดและเปิดศูนย์จำหน่ายสับปะรดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2555 : 11:35
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิญชมสวนสับปะรดและเปิดศูนย์จำหน่ายสับปะรดภูเก็ต ( Phuket Pineapple Distribution Center) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00-12.00น. ณ บริเวณร้านคุณแม่จู้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2555 : 10:47
นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปันรักษ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2555 : 10:08
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการปันรักษ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 หัวข้อ จากใจลูกของแม่ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14.30 – 16.30 น.  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษามหาราชินี
โพสต์เมื่อ : 10 ส.ค. 2555 : 12:11
- ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษามหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00น รับต้นมะลิวันแม่เป็นของที่ระลึก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณไชยยุทธ ทองลิ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2012
โพสต์เมื่อ : 9 ส.ค. 2555 : 15:40
คุณไชยยุทธ ทองลิ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นบุคคลเดียวที่ได้รับรางวัล ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน : อาคารควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Award 2012  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>