[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "ปลูกป่าให้แผ่นดิน"
โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2557 : 09:26
รพศ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการ “ปลูกป่าให้แผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 < ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น.> ณ บริเวณหาดท  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการผลิตพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 5 ส.ค. 2557 : 13:03
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงที่สนใจเรียนวิชาพยาบาลในปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม ฯ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม
โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2557 : 11:22
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมมะฮอกกานี (08.30 - 16.30)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ พลังในการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2557 : 11:16
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ พลังในการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมมะฮอกกานี เวลา 08.00 - 16.30น.  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการรักษาโดย Hemodialysis
โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2557 : 11:09
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการรักษาโดย Hemodialysis วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม มะฮอกกานี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย สาขาจักษุวิทยา
โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2557 : 10:51
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย สาขาจักษุวิทยา วันที่ 25 สิงหาคม 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยติดเชื่้อในกระแสโลหิต
โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2557 : 10:36
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมมะฮอกกานี รพศ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางปรึกษาเรื่องนมแม่
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2557 : 12:04
คลินิกนมแม่ รพศ.วชิระภูเก็ต เปิดบริการช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนมแม่ผ่านทาง facebook  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ การพยาบาลภูเก็ตศัลยกรรมเด็ก
โพสต์เมื่อ : 2 ก.ค. 2557 : 13:38
โรงพยาบาลศูนย์วชริะภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 ห้องประชุมอาคารบ้านคุณพุ่ม  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม มหกรรมคุณภาพ เขต 11
โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2557 : 14:18
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในเวทีมหกรรมคุณภาพวิชาการระดับเขตบริการที่ 11 ส่งผลงานภายใน 30 มิถุนายน 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ให้ทุนพยาบาลสำหรับนักเรียน
โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2557 : 15:51
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงที่สนใจเรียนวิชาพยาบาลในปี 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สส.พลังงาน ตลาดนัดมือ 2
โพสต์เมื่อ : 27 พ.ค. 2557 : 10:20
ขอเชิญร่วมจำหน่ายสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ในราคาถูก รายได้ทั้งหมดมอบให้กับ โครงการ Gentle Mind เพื่อนำเงินไปซื้อของให้กับผู้ป่วยไร้ญาติ ผู้ป่วยเด็กและคนชราภายในโรงพยาบาล  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 26 - 31 พ.ค.57
โพสต์เมื่อ : 27 พ.ค. 2557 : 10:08
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตขอเชิญผู้รับบริการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องบัตร อาคารผู้ป่วยนอก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห่วงใย ใส่ใจเท้าเบาหวาน
โพสต์เมื่อ : 21 พ.ค. 2557 : 15:41
ขอเชิญผู้ป่วยเบาหวานและญาติเข้าร่วมกิจกรรม ห่วงใย ใส่ใจเท้า เบาหวาน ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม ฯ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมวิชาการ ความดันโลหิตสูง " มฤตยูเงียบ "
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2557 : 10:16
รพศ.วชิระภูเก็ตจัดอบรมวิชาการเรื่อง มฤตยูเงียบ ความดันโลหิตสูงสำหรับผู้สนใจทุกท่าน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 30 พ.ค.2557 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี รพศ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม กฎหมาย จริยธรรม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการฟ้องร้องทางการพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2557 : 09:45
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม กฎหมาย จริยธรรม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการฟ้องร้องทางการพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 รพศ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
โพสต์เมื่อ : 2 พ.ค. 2557 : 20:56
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ "พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง" วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบ้านคุณพุ่ม  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เยี่ยมผู้ป่วยที่ รพศ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 30 เม.ย. 2557 : 15:48
26 เมษายน 57 นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดและผู้ป่วยนรีเวช ณ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคใต้ จ.ภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 18 เม.ย. 2557 : 11:30
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย ลานวัฒนธรรม นิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ภาคใต้ ณ ศูนย์การค้า Jungceyton หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (วันท  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการรณรงค์ทำวชิระให้สะอาดและงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2557 : 11:19
นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเดินรณรงค์ใน โครงการการรณรงค์ทำวชิระให้สะอาดและงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล ครั้งที่ 6  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>