[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “Hospitality For Hospital” โดยนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต บริจาคของใช้สำหรับผู้ป่วย พร้อมเงิน จำนวน 11,273.25
โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2561 : 10:42
โครงการ “Hospitality For Hospital” โดยนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต บริจาคของใช้สำหรับผู้ป่วย พร้อมเงิน จำนวน 11,273.25 เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รอง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "รู้เท่าทัน กับโรคสมองเสื่อม"
โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2561 : 10:41
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "รู้เท่าทัน กับโรคสมองเสื่อม" วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่มโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เบาหวานและครอบครัว” The Family and Diabetes
โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2561 : 10:39
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุม “เบาหวานและครอบครัว” The Family and Diabetes เนื่องในวันเบาหวานโลก ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี อาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณทรงชัย สุธาประดิษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2561 : 10:37
คุณทรงชัย สุธาประดิษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่น...บานชื่น’24 มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่แผนกกุมารเวชกรรม
โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2561 : 10:35
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่น...บานชื่น’24 มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี คุณสุนันท์ บุญนิธิ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชกรรม และ คุณสุภาพร ตันติวัชริยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณรุ่งทิวา กุลสถิตย์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2561 : 16:34
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คุณรุ่งทิวา กุลสถิตย์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery )
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2561 : 16:33
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery ) โดยมีพระครูบรรพตสารธรรม (ชาตรี กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคี ทำพิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์ผ่าตัดแบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณพิกุล จิรัฐสุขวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2561 : 16:29
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คุณพิกุล จิรัฐสุขวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณสมรัส เจี่ยสกุล หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษหลวงพ่อแช่ม เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณศรีรัตน์ บุณย์กิตติ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2561 : 14:34
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คุณศรีรัตน์ บุณย์กิตติ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีแพทย์หญิงชนิดา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:50
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ในฐานะเป็นผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเสมอมา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:23
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
Nurses Run For Health 2018
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:13
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงาน Nurses Run For Health 2018 ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในวันสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมะเร็งเต้านมโลก 2018
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:04
25 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานวันมะเร็งเต้านมโลก 2018 ณ อาคารศรีพัชรินทรานุสร โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และมีนายแพทย์สมิทธ์ สร้อยมาดี เป็นผู้กล่าวรายงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:57
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คุณชไมพร สุคนธผล ภริยา บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:50
22 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คณะบุคลากร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณจิระ มะลิกุล และ คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:44
22 ตุลาคม 2561 คุณจิระ มะลิกุล และ คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.พยุงภัค สวนยา เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสดจำนวน 15,000 บาท และเครื่องใช้สำหรับทารกแรกเกิด
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:39
20 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสดจำนวน 15,000 บาท และเครื่องใช้สำหรับทารกแรกเกิด ให้กับหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี คุณวันดี โกยกิจเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรหออภ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:34
19 ต.ค. 2561 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการบริการทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตฟรี เพื่อตอบสนองโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ศุ บุญเลี้ยง
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:27
18 ตค. 61 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นประธาน วิทยากรโดย ศุ บุญเลี้ยง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลว  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรี โยคะ Tri Yoga Phuket (กะทู้) บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:17
26 ตุลาคม 2561 ตรี โยคะ Tri Yoga Phuket (กะทู้) โดยคุณ ธิรัชธณิฏ จันทร์ส่งแสง บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง และขนมหวานให้แก่ผู้มารับบริการที่ รพ.วชิระภูเก็ต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>