[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณมานะ-คุณนงเยาว์ เอกวานิช และครอบครัว มอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:20
5 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบ รับมอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท จาก คุณมานะ-คุณนงเยาว์ เอกวานิช และครอบครัว   (view: 30)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสัจจา-คุณพรวิศรณ์ ชดช้อย มอบเครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:09
5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท จากคุณสัจจา-คุณพรวิศรณ์ ชดช้อย เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศแด่ คุณโชติช่วง ชดช้อย   (view: 20)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณมลิ เอ็กซ์เนอร์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 100,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:02
5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากคุณมลิ เอ็กซ์เนอร์ จำนวน 100,000 บาท   (view: 19)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 10:55
5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 18)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 10:44
ชิญชวนชาวภูเก็ต และผู้ที่รักการวิ่ง ร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4 Series สุดท้าย ของโครงการ Phuket Health Series Run วิ่งกับเรา วิ่งกับ "หมอภูเก็ตชวนวิ่ง"   (view: 25)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
โพสต์เมื่อ : 25 มิ.ย. 2562 : 00:08
20 มิ.ย. 2562 เวลา 15.30 น.นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชาวอเมริกัน   (view: 79)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณวริษา หงษ์หยก บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2562 : 11:41
คุณวริษา หงษ์หยก บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อุทิศให้คุณวารี ธารสิริโรจน์ โดยมี นพ.วีระวิทย์ สฤษดิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.วชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ   (view: 85)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2562 : 11:19
21 มิ.ย. 2562 นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบริจาคโลหิตเคลือนที่ ครั้งที่ 1 ณ สวนศรีภูวนาถ (สว   (view: 150)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวภูเก็ต ร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4
โพสต์เมื่อ : 18 มิ.ย. 2562 : 22:30
เชิญชวนชาวภูเก็ต ร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4 สมัครด่วนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 62 - 15 ก.ค. 62 นี้!!! ทางเว็บไซต์ https://phukethealthseriesrun.com/   (view: 79)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2562 : 06:54
4 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด   (view: 265)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2562 : 06:47
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19:30 น. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต   (view: 116)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2562 : 06:36
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น.นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต   (view: 130)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครโควต้าแพทย์ประจำบ้าน รพ.วชิระภูเก็ต 2563
โพสต์เมื่อ : 28 พ.ค. 2562 : 11:19
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัครโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563   (view: 199)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขอเลื่อนนัดผู้ป่วย 3 มิ.ย. 62
โพสต์เมื่อ : 28 พ.ค. 2562 : 11:01
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเลื่อนนัดผู้ป่วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ให้ผู้ป่วยหรือญาติ ติดต่อเลื่อนนัดที่แผนกที่มาตรวจรักษา   (view: 131)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2562 : 13:53
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00น. ณ ลานบุญ หน้าตึกน้อมเกล้า   (view: 325)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถวายพระพรชัยมงคล
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2562 : 11:44
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคุณชไมพร สุคนธผล ภริยาและบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   (view: 143)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2562 : 11:38
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคุณชไมพร สุคนธผล ภริยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองบางใหญ่   (view: 140)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2562 : 11:32
5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00น. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคุณชไมพร สุคนธผล ภริยา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไ   (view: 134)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จากการทำบุญช่วงสงกรานต์ เพื่อสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 48,599 บาท
โพสต์เมื่อ : 25 เม.ย. 2562 : 15:13
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จากการทำบุญช่วงสงกรานต์ เพื่อสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 48,599 บาท   (view: 292)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
Tesco Lotus Extra ภูเก็ต ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มอบเงิน 30,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 24 เม.ย. 2562 : 09:32
วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. Tesco Lotus Extra ภูเก็ต ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สมทบทุน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 283)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>