[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2560 : 16:08
ขอเขิญ เด็กๆ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอบอุ่นรักษ์ รพ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560
โพสต์เมื่อ : 5 ม.ค. 2560 : 16:19
ขอเขิญเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ลานอบอุ่นรักษ์ รพ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต #2
โพสต์เมื่อ : 10 พ.ย. 2559 : 15:34
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ปลายแหลมสะพานหิน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2559 : 09:02
เรียนเชิญเข้าร่วมตักบาตร และพิธีไหว้บรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ลานอบอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 23 ส.ค. 2559 : 11:00
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตามเอกสารแนบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพรักงานราชการ (นวก.เงินและบัญชี)
โพสต์เมื่อ : 10 ส.ค. 2559 : 11:06
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพรักงานราชการ (นวก.เงินและบัญชี)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน(พนง.ขับรถยนต์)
โพสต์เมื่อ : 10 ส.ค. 2559 : 10:43
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน(พนง.ขับรถยนต์)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้แทน พกส.เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก
โพสต์เมื่อ : 4 ส.ค. 2559 : 10:00
รับสมัครผู้แทน พกส.เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิ่ง-ปั่น สานฝันเพื่อน้อง ม.อ.
โพสต์เมื่อ : 2 ส.ค. 2559 : 10:00
วิ่ง-ปั่น สานฝันเพื่อน้อง ม.อ. วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2559 : 10:06
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2559 : 10:00
ประกาศการสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์นมแม่โลก
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ค. 2559 : 13:02
ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์นมแม่โลก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดประชุมวิชาการที่จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2559 : 08:55
เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดประชุมวิชาการที่จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2559 : 08:44
ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน แก่คณะตรวจราชการและนิเทศงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2559 : 16:12
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน แก่คณะตรวจราชการและนิเทศงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2559 : 09:18
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กติการ กำหนดการแสดงผลงาน โครงการมหกรรมคุณภาพ วิชาการและงานวิจัย ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2559 : 14:46
โครงการมหกรรมคุณภาพ วิชาการและงานวิจัย ประจำปี 2559 เขตสุขภาพที่ 11  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 15:16
ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
"ค่ายขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต"
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 12:22
สสจ.ภูเก็ต และ รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิด "ค่ายขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต"  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 12:10
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>