[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณศรีรัตน์ บุณย์กิตติ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 3 พ.ย. 2561 : 14:34
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คุณศรีรัตน์ บุณย์กิตติ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีแพทย์หญิงชนิดา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 2 พ.ย. 2561 : 19:38
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสต์เมื่อ : 2 พ.ย. 2561 : 19:28
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:50
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ในฐานะเป็นผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเสมอมา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:23
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
Nurses Run For Health 2018
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:13
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงาน Nurses Run For Health 2018 ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในวันสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมะเร็งเต้านมโลก 2018
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:04
25 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานวันมะเร็งเต้านมโลก 2018 ณ อาคารศรีพัชรินทรานุสร โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และมีนายแพทย์สมิทธ์ สร้อยมาดี เป็นผู้กล่าวรายงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:57
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คุณชไมพร สุคนธผล ภริยา บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:50
22 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คณะบุคลากร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณจิระ มะลิกุล และ คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:44
22 ตุลาคม 2561 คุณจิระ มะลิกุล และ คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.พยุงภัค สวนยา เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสดจำนวน 15,000 บาท และเครื่องใช้สำหรับทารกแรกเกิด
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:39
20 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสดจำนวน 15,000 บาท และเครื่องใช้สำหรับทารกแรกเกิด ให้กับหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี คุณวันดี โกยกิจเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรหออภ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:34
19 ต.ค. 2561 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการบริการทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตฟรี เพื่อตอบสนองโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ศุ บุญเลี้ยง
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:27
18 ตค. 61 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นประธาน วิทยากรโดย ศุ บุญเลี้ยง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลว  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรี โยคะ Tri Yoga Phuket (กะทู้) บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:17
26 ตุลาคม 2561 ตรี โยคะ Tri Yoga Phuket (กะทู้) โดยคุณ ธิรัชธณิฏ จันทร์ส่งแสง บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง และขนมหวานให้แก่ผู้มารับบริการที่ รพ.วชิระภูเก็ต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 19:18
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ นั้น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 19:06
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๖,๔๘๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพั  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 18:46
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๗๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2561 : 19:20
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2561 : 17:35
 ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                น้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 130 รายการ
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2561 : 15:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 130 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>