[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ โรคฮีโมฟีเลีย
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2559 : 14:20
18 พ.ค.59 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยนายแพทย์ อนุชิต ชูเวทย์ ร่วมกับบริษัท Baxalta จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ โรคฮีโมฟีเลีย ให้กับผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของครอบครัวผู้ป่วย ณ อาคารบ้าน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 19:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต โดยศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่-สุรา และยาเสพติด เข้าร่วมประชุม กับชมรมบริหารบุคคลจังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 11:39
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา14:00 นายแพทย์นพพล ธาดากุล กุมารแพทย์ หัวหน้าศูนย์รับบริจาคและแลูกถ่ายอวัยวะ และ ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่ สุราและยาเสพติด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเชิญจากชมรมบริหารงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมปั่นจักรยาน Biker de Vajira จัดปั่นจักรยานร่วมกับ ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งตรวจสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่ สถานอนุบาลผู้สูงอายุป่าคลอก
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 11:36
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 06:00 น. นพ. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยรองประธานชมรมปั่นจักรยานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ( ชมรม Biker de Vajira) พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ และภก.สุวิมล อนันต์ศิริพันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ พร้อมทั้งพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
[แฟ้มข่าว] “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา โรงพยาบาลฉลอง”
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 11:23
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลอง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา โรงพยาบาลฉลอง โดยนายสมหมาย ภาษี อดีตรัฐม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2)
โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2559 : 19:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวง ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 12 พ.ค. 2559 : 14:14
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
แบบฟอร์มส่งผลงาน โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ : 12 พ.ค. 2559 : 09:52
โครงการมหกรรมคุณภาพ งานวิจัย และประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ ประจำปี 2559 เขตสุขภาพที่่ 11  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 10 พ.ค. 2559 : 15:58
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 1)กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 8,000 รีม 2)กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 700 รีม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 26 เม.ย. 2559 : 09:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 เม.ย. 2559 : 17:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 22 เม.ย. 2559 : 16:39
ขอขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถสมัครได้ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 เมษายน 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการหอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ ( R.C.U.)
โพสต์เมื่อ : 18 เม.ย. 2559 : 14:38
วันที่ 11 เมษายน 2559 นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการ นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อำนวยการ นางสุธิดา ฉั่วดำรงกุล รองผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเปิดการให้บริการหอผู้ป่วยหนัก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
โพสต์เมื่อ : 13 เม.ย. 2559 : 13:34
วันที่ 12 เมษายน 2559 นพ. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นพ. ทัปปณ สัมปทณรักษ์ รองผู้อำนวยการ พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการ น.ส.ดนภัค เอียบสกุล หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฉลอง และ น.ส. ชูศรี ติ้วสกุล หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมาร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต ปี 2559
โพสต์เมื่อ : 11 เม.ย. 2559 : 15:16
11 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 ณ วัดท่าเรือ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
โพสต์เมื่อ : 11 เม.ย. 2559 : 11:21
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตามโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภู  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นำทีมสหวิชาชีพ รณรงค์ 3 เก็บ พิชิต 3 โรค ในพื้นที่ต่อเนื่อง
โพสต์เมื่อ : 11 เม.ย. 2559 : 11:07
รพ.วขิระภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ 3 เก็บ พิชิต 3 โรค ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง หลังจากจัดกิจกรรม kick off แล้ว โดยในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2559 ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ เป็นชุมชนสามกอง และหมู่บ้านวิลล่าสามกอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวิ่ง Bogies 99
โพสต์เมื่อ : 8 เม.ย. 2559 : 09:10
วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 17 : 00 น. นพ. บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ นพ. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต วิ่งเพื่อสุขภาพตามคำท้าของ นพ. โสภณ เมฆทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่นำ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 13 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2559 : 19:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดิน-วิ่งรถไฟสายสุขภาพ Bogie 99
โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2559 : 13:43
ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เดินวิ่งรถไฟสายสุขภาพ Bogie 99 วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>