[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการ " ดับจิต ดับใจ ดับภัยบนท้องถนน "
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:43
21 มิถุนายน 2559 ดร.เรื่องสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการลด-ละ-เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ดับจิต ดับใจ ดับภัยบนท้องถนน” ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รับโล่รางวัล รพ.ดีเด่นด้านการพัณนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:40
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น ในโครงการปลูกถ่ายไต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบภารกิจจากเขต 11 จัดอบรม วิจัย R2R
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:38
21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำและการนำเสนออย่างเป็นระบบ ระยะที่3 " จัดโดยเขตสุขภาพที่ 11  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์ " 3 เก็บพิชิต 3 โรค " ต่อเนื่องอย่างเข้มข้น
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2559 : 00:44
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ นำโดย ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวยใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำสมาชิกสหวิชาชีพ ลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรม " 3 เก็บ พิชิต 3โรค" อย่างเข้มข้นต่อเนื่องเร่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ลงพื้นที่ดำเนินการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2559 : 16:08
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 IU (sterile preparation for injection) จำนวน 800 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 16 มิ.ย. 2559 : 14:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ
โพสต์เมื่อ : 15 มิ.ย. 2559 : 15:05
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรคสตรี
โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2559 : 10:22
วันที่ 12 มิถุนายน 2559 นพ. ทัปปณ สัมปฑณรักษ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรคสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นภัทร พาณิชการ รองหัวหน้าสถาณการแพทย์ไทยประยุกต์ คณะแพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์ต่อเนื่องเข้มข้น " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค"
โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2559 : 10:20
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเข้มข้น กับการรณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค" ทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณถนนพูนผล ซอย 5,7,9,11 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ได้ทำการประชาสัมพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมงานกับภาคีเครือข่าย ( อปท.) ในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2559 : 15:55
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13:30 น. พญ. ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิด " ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม" ที่เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รับการตรวจเยี่ยมจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2559 : 15:53
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นพ. กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ นพ.อนุชา เศรษเสฐียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะ นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศน์ เขตบริการสุขภาพที่ 11 เข้าตรวจเยี่ยม รพ. วชิระภูเ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมลงนามในพิธี " ประชารัฐร่วมใจ รักษาหาดไว้ เทิดไท้องค์ราชัน"
โพสต์เมื่อ : 10 มิ.ย. 2559 : 09:05
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นพ. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางสุธิดา ฉั่วดำรงกุล รองผู้อำนวยการ นายนิพจน์ ประทุมสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ " ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจ รักษาหาดไว้ เทิดไท้องค์ราชัน&q  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการช่องท้องปลอดเชื้อ หยุดบวม นำพาชีวีมีสุข
โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2559 : 16:44
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการช่องท้องปลอดเชื้อ หยุดบวม นำพาชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2559 : 18:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2559 : 11:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า 80 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ + นักวิชาการเงินและบัญชี
โพสต์เมื่อ : 7 มิ.ย. 2559 : 14:50
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ + นักวิชาการเงินและบัญชี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2559 : 19:08
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. วชิระภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ณ วัดโฆษิตวิหาร ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต นำทีมโดยนางสาวปณิชา ปฎิญญากุลพัชร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต โดยทีมสหวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ รณรงค์ต่อเนื่องเข้มข้น " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค"
โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2559 : 19:07
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 รพ.วชิระภูเก็ต โดยกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ นำทีมสหวิชาชีพ รณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค" ต่อเนื่องอย่างเข้มข้น นำโดย นายเดชทวี คีรีรักษ์ ห้วหน้างานสุขศึกษา นายนิพจน์ ประทุมสุวรรณ หัวหน้างานสนามและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมใ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2559 : 16:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2559 : 15:20
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 500 mg prolong-release tablet 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/56 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>