[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ค. 2559 : 16:16
เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ค. 2559 : 16:03
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์นมแม่โลก
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ค. 2559 : 13:02
ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์นมแม่โลก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดประชุมวิชาการที่จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2559 : 08:55
เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดประชุมวิชาการที่จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2559 : 08:44
ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. เพิ่มเติม ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2559 : 16:23
เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. เพิ่มเติม ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน แก่คณะตรวจราชการและนิเทศงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2559 : 16:12
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน แก่คณะตรวจราชการและนิเทศงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2559 : 14:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดประกาศของตามเอกสารแนบ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2559 : 15:41
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2559 : 09:18
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กติการ กำหนดการแสดงผลงาน โครงการมหกรรมคุณภาพ วิชาการและงานวิจัย ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2559 : 14:46
โครงการมหกรรมคุณภาพ วิชาการและงานวิจัย ประจำปี 2559 เขตสุขภาพที่ 11  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ และ นวก.เงินและบัญชี
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2559 : 10:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ และ นวก.เงินและบัญชี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 15:16
ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
"ค่ายขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต"
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 12:22
สสจ.ภูเก็ต และ รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิด "ค่ายขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต"  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 12:10
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานการกุศล
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 11:43
โครงการปั่นจักรยานการกุศล ระดับความร่วมมือนานาชาติ Ride For Fund 7 days Apex 850  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนออกเสียงประชามติ
โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2559 : 10:50
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญชวน ออกเสียงประชามติ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สสจ.ภูเก็ตและ รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 17
โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2559 : 13:29
นที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ การประชุมวิชาการยาเสพติดระดับชาติ ครั้งที่17  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาโฆษกรัฐบาล
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2559 : 15:28
พญฺ ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้าน พ.ร.ส. และโฆษกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดร. เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยโฆษกด้านนักข่าวสัมพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคุณธรรม จริยธรรม เขต 11
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2559 : 13:35
รพ.วชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมคุณธรรม จริยธรรม เขต 11  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>