[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ และผู้ปกครองร่วมงานวันเด็ก 59
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2559 : 10:59
รพ.วชิระภูเก็ต จัดงานวันเด็กประจำปี 59 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ลานตลาดวชิระอิ่มศุกร์  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2559 : 10:50
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม 2559
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2559 : 10:38
ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ โดยสามารถเปลี่ยนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือติดต่องานประกันสังคม รพ.วชิระภูเก็ต (ห้องโลมา) ตึกอำนวยการชั้น 1  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 4 ม.ค. 2559 : 19:01
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 4 ม.ค. 2559 : 17:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2558 : 23:53
มื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (28 ธ.ค.58) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง กะรน ราไวย์ และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2558 : 19:04
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง 2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องตร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ตร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช
โพสต์เมื่อ : 17 ธ.ค. 2558 : 08:51
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพร้อมด้วยบุคคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2558 : 19:03
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยงบประมาณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 2 เฟท และสามารถติดตามการจำนวน จำนวน 4 เครื่อง ทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2558 : 18:57
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเตียงปรับระดับสำหรับผู้ป่วยเด็ก
โพสต์เมื่อ : 15 ธ.ค. 2558 : 09:39
14 ธันวาคม 2558 คุณอริยะ งามวงศ์พาณิชย์ มอบเตียงปรับระดับสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยมี คุณวันดี อนาวิลกุล หัวหน้ากายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม 'ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2558 : 16:07
11 ธ.ค. 58 เวลา 15.00 น. นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม 'ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad '  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทอง
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2558 : 14:18
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของจังหวัดภูเก็ต โดยให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาล อบจ. เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะต้องชำระค่าบริการเองทั้งหมด ยกเว้น อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ คุณภาพงานวิจัยและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2558 : 14:12
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ คุณภาพงานวิจัยและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ห้อง 314 ศูนย์แพทยศาสตรฯ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ R2R แรงบันดาลใจแห่งการพัฒนา
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 : 14:42
8 ธันวาคม 2558 นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดการประชุมวิชาการ R2R แรงบันดาลใจแห่งการพัฒนา R2R โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคารคุณพุ่ม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 : 14:39
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยงานธนาคารเลือดรพ.วชิระภูเก็ต สรุปยอดผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 : 14:38
7 ธันวาคม 2558 สโมสรนักศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพผู้สูงอา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 : 06:58
5 ธ.ค. 58 นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ และนางสุธิดา ฉั่วดำรงกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลพร้อมด้วยบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 : 06:56
นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 : 06:53
5 ธันวาคม 2558 เวลา 6.30 น นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ถนนถลาง  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/58 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>