[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2557 : 17:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุุเครื่องแต่งกาย  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2557 : 17:07
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  
หมวดหมู่ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
โพสต์เมื่อ : 25 ก.พ. 2557 : 09:15
ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ. 2557 : 10:27
กลุ่มงานแพทย์แพทย์แผนไทย จัดทำโครงการ ส่งเสริมความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
ขอเชิญร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2557
โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ. 2557 : 10:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2557 : 14:25
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ยึดตรีงศีรษะสำหรับผ่าตัด
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2557 : 19:52
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะสำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2556  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2557 : 19:46
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ร่วมงานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2557 : 15:20
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และนายแพทย์นรา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการ ฯ ร่วมงานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2557 : 15:05
งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 18 ก.พ. 2557 : 11:23
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมเครื่องวัดความดันตาแบบแอพพลาเนชั่น
โพสต์เมื่อ : 17 ก.พ. 2557 : 16:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมเครื่องวัดความดันตาแบบแอพพลาเนชั่น จำนวน 1 ชุึด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2557 : 15:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเรียกพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2557 : 09:43
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประัสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเรียกพยาบาล ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่างเนื้อสมองชนิดดัดได้ด้วยตัวเอง
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2557 : 09:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่างเนื้อสมองชนิดดัดได้ด้วยตัวเอง จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ถ่างกระดูกหน้าอกสำหรับผ่าตัดช่องทรวงอกและัหัวใจ
โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2557 : 18:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ถ่างกระดูกหน้าอกสำหรับผ่าตัดช่องทรวงอกและหัวใจ จำนวน ๑ ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2557 : 18:26
จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
โพสต์เมื่อ : 4 ก.พ. 2557 : 19:43
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประัสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพศ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่6
โพสต์เมื่อ : 4 ก.พ. 2557 : 11:32
นพ.นรา กิ่งแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ
โพสต์เมื่อ : 3 ก.พ. 2557 : 17:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ กระดาษเช็ดมือ  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/53 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>