[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2014 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu
slideshow image
หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 076-361234 ต่อ 1412 หรือ E-mail : crm@vachiraphuket.go.th”
 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น
โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค. 2556 : 14:33
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ประมาณการที่จะซื้อ 300 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร งานประชุมวิชาการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว
โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2556 : 12:48
งานประชุมวิชาการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ เกย์ดูดเสมหะ Pipe Line
โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2556 : 12:27
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เกย์ดูดเสมหะ Pipe Line แและ กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อถุงผ้า จำนวน 18,000 ใบ
โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2556 : 12:18
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงผ้า จำนวน 18,000 ใบ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโครงการพกถุงใส่ยามาโรงพยาบาล  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อผ้าสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 14 รายการ
โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2556 : 12:12
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผ้าสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย
โพสต์เมื่อ : 1 มี.ค. 2556 : 11:51
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 รายการ คือ ผ้า Gauze ขนาด 6x6 นิ้ว ปราศจากเชื้อ จำนวน 16,200 กล่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS)
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2556 : 15:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตย"
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2556 : 18:23
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตย" โดยคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบสายไฟแรงต่ำ
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2556 : 14:46
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสายไฟแรงต่ำจากหม้อแปลงมายังตู้ MDB ของอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน โดยมีราคากลาง เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2556 : 14:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการที่จะซื้อ 400000 ลูกบาศก์เมตร  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2556 : 23:40
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซี – อาร์ม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2556 : 23:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร แบบ 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายแบบพนักพิง จำนวน 2 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2556 : 16:10
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสบอราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายแบบมีพนักพิง จำนวน 2 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2556 : 16:08
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 11 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดอิ่มศุกร์
โพสต์เมื่อ : 1 ก.พ. 2556 : 08:31
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะทำการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพเปิดตลาดวชิระอิ่มศุกร์ โดยผู้อำนวยการ เมนูพิเศษ ...ในวันศุกร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา14.30น.ณ ลานโดมขาวหน้าอาคารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีบริการอาหารเพื่อสุขภาพจำหน่ายมากมาย เช่นหมูทอดสมุนไพร ผลไม้ ยำให  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2556 : 09:26
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องติดตามและวิเคราะห์คลื่้นไฟฟ้าหัวใจ ...  
หมวดหมู่ : ข่าวงานประกันสังคม
เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ปี 2556
โพสต์เมื่อ : 23 ม.ค. 2556 : 15:59
วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2556 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-7636-1234 ต่อ 1150  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ปี 2556
โพสต์เมื่อ : 23 ม.ค. 2556 : 15:58
วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2556 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-7636-1234 ต่อ 1150  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ Update Management in Stroke
โพสต์เมื่อ : 23 ม.ค. 2556 : 15:55
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ Update Management in Stroke วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ห้องประชุมมะฮอกกานี (CNEU)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ Safe Energy Make Life Happy ผ่าตัดปลอดภัย ชีวีมีสุข
โพสต์เมื่อ : 23 ม.ค. 2556 : 15:49
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ Safe Energy Make Life Happy ผ่าตัดปลอดภัย ชีวีมีสุข วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมมะฮอกกานี รพ.วชิระภูเก็ต  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/45 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>