[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Gentle Mind ปีที่ 7
โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2558 : 10:25
ด้วยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรรม โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ Gentle mind ต่อเนื่องสู่ปีที่7 เป็นโครงการหนึ่งของโครงการจิตอาสาร่วมเป็นผู้ให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีเมตตา ร่วมเป็นผู้ให้แบ่งปันบริจาค เพื่  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการ'การดูแลผู้ป่วยระบบประสาท. มุมมองที่ท้าทาย'
โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2558 : 09:43
กลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการอบรมโครงการ'การดูแลผู้ป่วยระบบประสาท. มุมมองที่ท้าทาย' Care of Neurological Patients challenging Perspective เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียวความถี่สูง
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2558 : 19:42
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2558 : 16:32
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อสายเคเบิลสำหรับต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 16:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายเคเบิลสำหรับต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 13:34
ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สนใจติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 6545 6546  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุ๓ัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2558 : 09:46
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 18:19
ด้วยกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 18:16
ด้วยกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 17:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครืื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซ์เต้านม  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร!! จิตอาสา..ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 10:34
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัคร!! จิตอาสา..ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลียนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558 : 10:00
ขอเชิญผู้ประกันตน ยื่นเรื่องเพื่อเปลียนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2558 หมดเขต วันที่ 31 มีนาคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ม.ค. 2558 : 18:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันสังคม : เปลียนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 22:43
ขอเชิญผู้ประกันตน ยื่นเรื่องเพื่อเปลียนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2558 หมดเขต วันที่ 31 มีนาคม 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 22:30
เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Ms Word, Excel, Powerpoint สามารถประกาศเสียงตามสายได้ และรับโทรศัพท์ สามารถเข้าเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 16:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 19:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 13:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ (ไม่รวมอุปกรณ์)
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 09:52
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้(ไม่รวมอุปกรณ์)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท มุมมองที่ท้าทาย
โพสต์เมื่อ : 12 ม.ค. 2558 : 11:21
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท มุมมองที่ท้าทาย วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/62 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>