[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 23 ก.ค. 2557 : 15:46
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
โพสต์เมื่อ : 23 ก.ค. 2557 : 10:01
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ
โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2557 : 17:46
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 18 ก.ค. 2557 : 19:06
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 17 ก.ค. 2557 : 15:41
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อ
โพสต์เมื่อ : 17 ก.ค. 2557 : 15:25
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2557 : 15:00
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2557 : 14:57
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย จำนวน 12,000 ชุด
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2557 : 14:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย จำนวนประมาณการจะซื้อ 12,000 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางปรึกษาเรื่องนมแม่
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2557 : 12:04
คลินิกนมแม่ รพศ.วชิระภูเก็ต เปิดบริการช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนมแม่ผ่านทาง facebook  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 10 ก.ค. 2557 : 18:12
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 10 ก.ค. 2557 : 17:59
ร่่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร แบบ 2 ประตู  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2557 : 17:53
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2557 : 16:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ การพยาบาลภูเก็ตศัลยกรรมเด็ก
โพสต์เมื่อ : 2 ก.ค. 2557 : 13:38
โรงพยาบาลศูนย์วชริะภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 ห้องประชุมอาคารบ้านคุณพุ่ม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อตู้ข้างเตียงผู้ป่วยสเตนเลส จำนวน 103 ตู้
โพสต์เมื่อ : 1 ก.ค. 2557 : 16:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ตสอบราคาซื้อตู้ข้างเตียงผู้ป่วยสเตนเลส จำนวน 103 ตู้  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกหน้าอกขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2557 : 18:03
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกหน้าอกขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศยกเลิกโครงการสอบราคาซื้อยา
โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2557 : 23:05
ยกเลิกสอบราคาซื้อยา Fosfomycin 4 gm sterile powder จำนวน 3,000 ขวดและยา ezetimibe 10 mg tab จำนวน 75,000 เม็ด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม มหกรรมคุณภาพ เขต 11
โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2557 : 14:18
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในเวทีมหกรรมคุณภาพวิชาการระดับเขตบริการที่ 11 ส่งผลงานภายใน 30 มิถุนายน 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ให้ทุนพยาบาลสำหรับนักเรียน
โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2557 : 15:51
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงที่สนใจเรียนวิชาพยาบาลในปี 2557  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/56 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>