[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมหกรรมคุณภาพ/วิชาการ/วิจัย ระดับเขตสุขภาพที่ 11
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2558 : 09:14
โครงการมหกรรมคุณภาพ/วิชาการ/วิจัย ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 2/2558 : วันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ท แอนด์สปา หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2558 : 09:29
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2558 : 19:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคายา Epoetin alfa pre-filled syringe 5,000 IU - 0.5 ml ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 1 ก.ค. 2558 : 16:09
ประกาศสอบราคายา Epoetin alfa pre-filled syringe 5,000 IU - 0.5 ml ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2558 : 18:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิป MU [by Mahidol] โรค MERS - CoV
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2558 : 10:27
คลิป MU [by Mahidol] โรค MERS - CoV รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แนะวิธีป้องกันตัว ห่างไกลโรคกับหมอรามาฯ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำความสะอาดรถหลังรับส่งผู้ป่วย MERS-CoV
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2558 : 10:24
การทำความสะอาดรถหลังรับส่งผู้ป่วย MERS-CoV โดย งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สถาบันบำราศนราดูร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Mers)
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2558 : 14:31
ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Mers)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 3 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2558 : 14:39
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 3 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และทันตกรรม 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
โพสต์เมื่อ : 16 มิ.ย. 2558 : 15:46
จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และทันตกรรม 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอผลงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑
โพสต์เมื่อ : 16 มิ.ย. 2558 : 11:28
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ในการนำเสนอผลงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ในการนำเสนอระดับกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติเปิดอาคารทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2558 : 13:24
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติเปิดอาคารทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 จังหวัดภูเก็ต กรมประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก
โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2558 : 11:23
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2015) Give freely, give often. Blood donation matters. “บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี” ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-20.00 น. ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์วชิระภู  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2558 : 10:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Microvascular Set)
โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558 : 18:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Microvascular Set)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2558 : 10:32
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้ "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มอบทุนนักศึกษาพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2558 : 01:06
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนนักศึกษาพยาบาล เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิด. องค์เทพเจ้าโป๊ยจุนเซี๊ยฮุด จำนวน 45 ทุน ทุนละ 200,000 บาท รับมอบโดย นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2558 : 11:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"จังหวัด"มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมเตียง 4 ทิศทาง และอุปกรณ์สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
New born day 2015
โพสต์เมื่อ : 2 มิ.ย. 2558 : 15:46
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดประชุม Emergency in New born วันที่ 4-6 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต ลงทะเบียนฟรี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ตได้รับรางวัล E-Claim Awards 2014
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2558 : 06:50
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัล E-Claim Awards 2014 "การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น" ประจำปี 2557 เป็นการมอบรางวัลการใช้ระบ  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/52 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>