[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ตร่วมโครงการ “ ภูเก็ตนำร่อง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ”
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2558 : 17:01
8 พ.ค. 2558 แพทย์หญิงชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ เข้าร่วมประชุม “ ภูเก็ตนำร่อง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ” และมีการสัมมนา จากตัวแทนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดย ดร. เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ในหัวข้อ “ กา  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 19:35
สอบราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมเบาะนอน จำนวน 86 เตียง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประเทศเนปาล
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 17:08
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยนายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประเทศเนปาล รับมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในนามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นเงิน 20,000บาท และในนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นเงิน 65,000บาท  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2558 : 11:35
ด้วยจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
โพสต์เมื่อ : 29 เม.ย. 2558 : 16:31
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ท่านสามารถบริจาคได้ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเดินการกุศล เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล
โพสต์เมื่อ : 29 เม.ย. 2558 : 09:47
ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมเดินการกุศล เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 05.30 น. เส้นทางจาก สวน 72 พรรษามหาราชินี ไปยังสวนสาธารณะสะพานหิน บัตรราคา 100 บาท  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานและแนวคิดการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงาน (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
โพสต์เมื่อ : 27 เม.ย. 2558 : 13:22
ประกาศเรื่อง ผลงานและแนวคิดการพัฒนางานเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน 1 ราย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 27 เม.ย. 2558 : 11:02
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26เมษายน 2558 ณ  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 24 เม.ย. 2558 : 12:53
ขอประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวันที่ 20 พ.ค. 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ
โพสต์เมื่อ : 21 เม.ย. 2558 : 18:56
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตลงวันที่ 21 เมย.2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2558 : 16:36
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาเช่าบริการเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2558 : 14:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต
โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2558 : 19:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2558 : 09:31
นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาค  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 9 เม.ย. 2558 : 14:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน "ดนตรีในสวน ปี 6 ตอน ลมหายใจ คอนเสิร์ต"
โพสต์เมื่อ : 6 เม.ย. 2558 : 23:47
นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมงาน "ดนตรีในสวน ปี 6 ตอน ลมหายใจ คอนเสิร์ต" มีศิลปินคุณภาพ "ลิปตา" (Lipta) "มาเรียม อัลคาลาลี่" และ "แก้ม - วิชญาณี เปียกลิ่น" หรือ "แก้ม เดอะสตาร์&qu  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงร่างผลงานและแนวคิดการพัฒนางานของข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2558 : 14:35
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศโครงร่างผลงานและแนวคิดการพัฒนางานของข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะส่งประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน 1 ราย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
Bike for Princes
โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2558 : 10:22
นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรม "ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2558 : 16:12
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารและตราสัญลักษณ์ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2558 : 15:54
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารและตราสัญลักษณ์ เพื่อติดตั้งหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/50 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>