[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ย. 2557 : 06:41
ขอเชิญบริจาคโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ติดต่อได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 805-0-59295-2 โทร 0-7636-1234 ต่อ 6546  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลา
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ย. 2557 : 06:36
ความรู้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลา สำหรับประชาชน  
หมวดหมู่ : การป้องกัน Ebola
ความรู้สำหรับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ย. 2557 : 06:34
ความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2557 : 15:36
ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณภชริภัฏฐ์ ขันทอง และ SJ Group ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 4 ก.ย. 2557 : 09:05
คุณภชริภัฏฐ์ ขันทอง และ SJ Group ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โดยมีแพทย์หญิงชนิดา เข็มเงิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2557
โพสต์เมื่อ : 3 ก.ย. 2557 : 13:29
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 8-12 กันยายน 2557 ณ ศาลาอุ่นรัก รพศ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพศ.วชิระภูเก็ต เข้ารับพระราชทานโลห์รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โพสต์เมื่อ : 3 ก.ย. 2557 : 13:04
รพศ.วชิระภูเก็ต ตัวแทนจังหวัดภูเก็ต และเขตบริการสุขภาพที่ 11 ร่วมนำเสนอผลงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และเข้ารับพระราชทานโลห์รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 1 ก.ย. 2557 : 08:03
ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER
โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2557 : 15:00
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2557 : 13:29
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดบันทึกการบีบตัวของมดลูก
โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2557 : 09:34
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดบันทึกการบีบตัวของมดลูก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ส.ค. 2557 : 16:55
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ส.ค. 2557 : 16:52
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ส.ค. 2557 : 16:27
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 ส.ค. 2557 : 16:20
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2557 : 17:22
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 13 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2557 : 11:28
ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ และการสรรหาและการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2557 : 11:20
ขอเชิญร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิล กับโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน สามารถรวบรวมส่งได้ที่ ธนาคารขยะรีไซเคิล รพศ.วชิระภูเก็ต ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00น.  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้ายหอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด
โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2557 : 11:13
หอผู้ป่วยอภิบาลทารกแรกเกิด จะย้ายไปยังตึกคุณพุ่ม ชั้น 4 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สอบถามได้ที่เบอร์ 0-7636-1234 ต่อ 6422 6424  
หมวดหมู่ : การป้องกัน Ebola
สื่อสำหรับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2557 : 11:07
สื่อสำหรับประชาชน  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/58 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>