[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 22:30
เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Ms Word, Excel, Powerpoint สามารถประกาศเสียงตามสายได้ และรับโทรศัพท์ สามารถเข้าเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 16:06
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 19:31
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 13:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ (ไม่รวมอุปกรณ์)
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 : 09:52
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้(ไม่รวมอุปกรณ์)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท มุมมองที่ท้าทาย
โพสต์เมื่อ : 12 ม.ค. 2558 : 11:21
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท มุมมองที่ท้าทาย วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2558 : 09:22
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 19 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ร่าง TOR แบะร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ด้วยวิธีการทางอืเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2558 : 08:59
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 30 ธ.ค. 2557 : 13:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2557 : 10:20
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2557 : 14:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงร่างผลงานและแนวคิดการพัฒนางานของข้าราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2557 : 09:22
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้คัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะส่งประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จำนวน 1 ราย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงร่างผลงานและแนวคิดการพัฒนางานของข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2557 : 09:17
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้คัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะส่งประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) จำนวน 1 ราย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงร่างผลงานและแนวคิดการพัฒนางานของข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2557 : 09:13
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้คัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะส่งประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) 1 ราย  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพ.วชิระภูเก็ต)
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2557 : 16:13
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธันวาคม 2557 ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557 : 16:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร  
หมวดหมู่ : ชมรมพุทธศาสนา
โครงการทำความดีถวายพ่อ และ เสริมบารมีในเดือนเกิด
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557 : 08:52
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังบรรยายธรรมจาก พระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ในโครงการทำความดีถวายพ่อ และ เสริมบารมีในเดือนเกิด วันที่ 23 ธ.ค. 57 ณ ลานธรรมฯ หน้าตึกน้อมเกล้า  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์หัวใจ จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 9 ธ.ค. 2557 : 13:38
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์หัวใจ จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดภูเก็ต ผลการประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2557 : 10:11
ประกาศจังหวัดภูเก็ต การประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic
โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2557 : 09:15
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิดElectro-Hydraulic  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/61 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>