[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2014 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu
slideshow image
หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 076-361234 ต่อ 1412 หรือ E-mail : crm@vachiraphuket.go.th”
 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่อง สอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2556 : 17:29
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย 1 รายการ คือ Fenofibrate 300 mg ต่อเม็ด จำนวน 23000 เม็ด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่ให้บริการรถรับ - ส่ง ไปอาคารบ้านคุณพุ่ม
โพสต์เมื่อ : 22 ส.ค. 2556 : 10:59
เนื่องจากเส้นทางเดิมมีการก่อสร้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการ รถรับ – ส่งที่จะไปอาคารบ้านคุณพุ่ม โดยใช้จุดรับ – ส่งที่หน้าตึกสงฆ์อาพาธ มีรถบริการ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30น. - 16.30น.ค่ะ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โพสต์เมื่อ : 22 ส.ค. 2556 : 10:44
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ.บริเวณ ลานน้ำพุ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าจำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 9 ส.ค. 2556 : 15:57
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าจำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2556 : 15:03
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตึกอันด่ามัน ชั้น 1-3 และอาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 1-2 จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันแม่แห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2556 : 13:48
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นของขวัญวันแม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและรักษาระบบทางเดินท่อน้ำดีระบบวิดิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 1 ส.ค. 2556 : 09:37
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและรักษาระบบทางเดินท่อน้ำดีระบบวิดิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อลมหายใจ มอบเครื่องช่วยหายใจ : รพศ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 29 ก.ค. 2556 : 15:30
นพ.นรา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อลมหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยเงินบริจาคของประชาชน ซึ่งเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับจะนำไปใช้ในหอผู้  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์เนื่องในวันไวรัสตับอักเสบโลกประจำปี พ.ศ.2556
โพสต์เมื่อ : 29 ก.ค. 2556 : 13:23
องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันตับอักเสบโลก” รพศ.วชิระภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันไวรัสตับอักเสบโลกประจำปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 mA
โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2556 : 19:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 mA จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2556  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2556 : 19:42
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 ก.ค. 2556 : 15:21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อ
โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2556 : 10:37
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมศัลยแพทย์ภาคใต้ "ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน"
โพสต์เมื่อ : 19 ก.ค. 2556 : 15:19
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมศัลยแพทย์ภาคใต้ "ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน" วันที่ 6-8 สิงหาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดกล้องส่องตรวจและรักษาระบบทางเดินท่อน้ำดีระบบวิดีทัศน์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2556 : 17:54
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดกล้องส่องตรวจและรักษาระบบทางเดินท่อน้ำดีระบบวิดีทัศน์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2556 : 09:13
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย 1 รายการ คือ Ketoanalongues and essential amino acid จำนวน 200000 เม็ด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ"ใช้น้ำยาทำลายเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย"
โพสต์เมื่อ : 12 ก.ค. 2556 : 10:42
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดโครงการ "ใช้น้ำยาทำลายเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 ห้องประชุมมะฮอกกานี  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการและกิจกรรมรวมพลังนมแม่ และสัปดาห์นมแม่โลก
โพสต์เมื่อ : 12 ก.ค. 2556 : 10:32
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมรวมพลังนมแม่และสัปดาห์นมแม่โลก วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 ณ ลานม่วงข่าว โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง
โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2556 : 19:42
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง ตามนโยบาย "หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล"  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สธ.ภูเก็ต จัดบริการแบบไร้รอยต่อ “หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล” วชิระ ตอง หลาง
โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2556 : 14:07
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2556) ที่ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน ตามนโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล ( One Province One Hospital  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/49 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>