[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณมานะ-คุณนงเยาว์ เอกวานิช และครอบครัว มอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:20
5 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบ รับมอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท จาก คุณมานะ-คุณนงเยาว์ เอกวานิช และครอบครัว   (view: 30)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:15
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร 4 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จานวน 3 อัตราโรงพยาบาลฉลอง จำนวน 1 อัตรา   (view: 205)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสัจจา-คุณพรวิศรณ์ ชดช้อย มอบเครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:09
5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบ เครื่อง Nasal High-Flow Oxygen จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท จากคุณสัจจา-คุณพรวิศรณ์ ชดช้อย เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศแด่ คุณโชติช่วง ชดช้อย   (view: 20)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณมลิ เอ็กซ์เนอร์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 100,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:02
5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากคุณมลิ เอ็กซ์เนอร์ จำนวน 100,000 บาท   (view: 19)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 10:55
5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 18)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 10:44
ชิญชวนชาวภูเก็ต และผู้ที่รักการวิ่ง ร่วมกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 4 Series สุดท้าย ของโครงการ Phuket Health Series Run วิ่งกับเรา วิ่งกับ "หมอภูเก็ตชวนวิ่ง"   (view: 25)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 10:18
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   (view: 33)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2562 : 19:40
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานวื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)   (view: 93)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี
โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2562 : 13:18
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวหาจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   (view: 61)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 3 ก.ค. 2562 : 18:25
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   (view: 87)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 2 ก.ค. 2562 : 19:18
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 39)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(ร่าง) ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี
โพสต์เมื่อ : 28 มิ.ย. 2562 : 17:27
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   (view: 92)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
โพสต์เมื่อ : 28 มิ.ย. 2562 : 16:32
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   (view: 109)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเเละเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติขนาด ๖๐ มม. (Reloads ๖๐ mm Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 28 มิ.ย. 2562 : 15:59
ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเเละเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติขนาด ๖๐ มม. (Reloads ๖๐ mm Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 57)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 37 รายการ
โพสต์เมื่อ : 27 มิ.ย. 2562 : 19:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน ๓๗ รายการ   (view: 69)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ มีวัดออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตชนิดภายนอกและวัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 25 มิ.ย. 2562 : 18:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ มีวัดออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตชนิดภายนอกและวัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง   (view: 75)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
โพสต์เมื่อ : 25 มิ.ย. 2562 : 00:08
20 มิ.ย. 2562 เวลา 15.30 น.นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชาวอเมริกัน   (view: 79)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxgenator) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 24 มิ.ย. 2562 : 17:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxgenator) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 68)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณวริษา หงษ์หยก บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2562 : 11:41
คุณวริษา หงษ์หยก บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อุทิศให้คุณวารี ธารสิริโรจน์ โดยมี นพ.วีระวิทย์ สฤษดิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.วชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ   (view: 85)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2562 : 11:19
21 มิ.ย. 2562 นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบริจาคโลหิตเคลือนที่ ครั้งที่ 1 ณ สวนศรีภูวนาถ (สว   (view: 150)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>