[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2563 : 13:44
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (view: 31)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2564
โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2563 : 16:28
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2564 จำนวน 5 สาขา 6 อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร   (view: 142)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ (C-Spine)
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:14
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ (C-Spine)   (view: 64)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set)
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:11
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set)   (view: 59)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อสารหนืบสำหรับผ่าตัดตาสารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% w/v (PE-HA-LURON F 1.8)
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:07
ซื้อสารหนืบสำหรับผ่าตัดตาสารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% w/v (PE-HA-LURON F 1.8)   (view: 65)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องตรวจวัดไมโครบิลิรูบินสำหรับเด็กแรกเกิด
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:03
ซื้อเครื่องตรวจวัดไมโครบิลิรูบินสำหรับเด็กแรกเกิด   (view: 68)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:00
ซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน   (view: 62)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ แผนกห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารบ้านคุ่มพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 13:58
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ แผนกห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 109)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 17:11
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding   (view: 103)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 17:01
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้   (view: 94)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคายา fosfomycin 4 g injectionด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 15:00
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา fosfomycin 4 g injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,824,800.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม   (view: 111)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2563 : 18:18
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารปร   (view: 100)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ (Mahogany Special Medial Clinic) เปิด 1 มิถุนายน 2563
โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2563 : 13:47
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ (Mahogany Special Medial Clinic) เปิดให้บริการตัั้งแต่วันที 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 16.30 - 20.00 ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี   (view: 119)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลินิกทันตกรรมเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563
โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2563 : 13:41
คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กำหนดเปิดให้บริการทันตกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 โดยให้บริการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็น และผู้ป่วยนัดหมายเดิมที่รักษาต่อเนื่อง   (view: 156)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 : 14:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (view: 112)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 : 14:28
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ตำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   (view: 231)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี และเอนไซม์ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2563 : 16:12
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี และเอนไซม์ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e   (view: 121)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2563 : 15:04
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน   (view: 321)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2563 : 09:22
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง   (view: 388)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศชุดป้องกันเชื้อโควิดชนิดคลุมทั้งตัว คอลเวอร์
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2563 : 15:11
ประกาศชุดป้องกันเชื้อโควิดชนิดคลุมทั้งตัว คอลเวอร์ ออลล์ ตามรายละเอียด   (view: 137)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/69 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>