[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2552ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 1 มิ.ย. 2552 : 11:27 หมวด รูปกิจกรรม


นพ.เจษฎา   จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2552 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลูกฝังความสามัคคี
ของคนในชาติ   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลางสะพานหินเข้าชม : 24095 เรื่องล่าสุดใน หมวด รูปกิจกรรม