[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โครงการ IC WE CAREปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 4 มิ.ย. 2552 : 15:42 หมวด รูปกิจกรรม


วันที่  27-29 พฤษภาคม 2552 : คณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “ IC WE CARE ” เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเน้นย้ำให้บุคลากรของรพ.ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ              อันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อทั้งต่อตัวผู้ป่วยและบุคลากร และทำการเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดมือ ของบุคลากรพยาบาลก่อนและหลังล้างมือ
โดยมี...ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต : นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ เป็นประธานเปิดการประชุมเข้าชม : 32215 เรื่องล่าสุดใน หมวด รูปกิจกรรม