[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : วันเวลาตรวจปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 มี.ค. 2558 : 15:13 หมวด ตารางแพทย์ออกตรวจ


กรุณาตรวจสอบวันเวลาเปิดให้บริการ ก่อนไปโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของท่าน

คลินิค/แผนก

วันที่เปิดบริการ

เวลาตรวจ

คลินิครุ่งอรุณ

จันทร์ - ศุกร์

06.30 - 08.30 น.
คลินิคประกันสังคม จันทร์ - ศุกร์ 08.30 -16.30 น.
วชิระคลินิค จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 22.00 น.
แผนกสูตินรีเวช จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิคโรคไต วันพุธ 08.30 - 12.00 น.
คลินิควางแผนครอบครัว จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิคสตรีวัยทอง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
    - ในเวลาราชการ
    - นอกเวลาราชการ (โทรศัพท์)

จันทร์ - ศุกร์
นอกเวลา - วันหยุด
   จันทร์ - ศุกร์
   เสาร์ - อาทิตย์

08.30 - 16.00 น.

17.00 - 20.00 น.
08.30 - 16.30 น.
คลินิคตรวจมารดาหลังคลอด อังคาร 13.00 - 16.00 น.
คลินิคนมแม่ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.

คลินิคฝากครรภ์
    - ผู้ป่วยใหม่
    - ผู้ป่วยเก่า


จันทร์ - พุธ - ศุกร์
จันทร์ - พุธ - ศุกร์

08.30 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
คลินิคสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีน อังคาร - พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น.
แผนกทำแผล/ฉีดยา จันทร์ - อาทิตย์ 08.30 - 20.00 น.
คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.00 น.
ห้องผ่าตัดเล็ก จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิคโรคหัวใจ และหลอดเลือด จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
คลินิคโรคผิวหนัง พุธ 08.30 - 12.00 น.
คลินิคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิควัณโรคปอด อังคาร 13.00 - 15.00 น.
แผนกอายุรกรรมประสาท (นัด) พุธ 13.00 - 16.00 น.
แผนกอายุรกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกตรวจสุขภาพประจำปี จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิคระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิคระบบทางเดินอาหาร จันทร์ 11.00 - 12.00 น.
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท พุธ, พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
แผนกศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกกุมารเวช จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกกระดูกและข้อ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
แผนกจิตเวช อังคาร,พฤหัสบดี 08.30 - 16.00 น.
แผนกจิตเวชเด็ก จันทร์,พุธ 09.00 - 12.00 น.
แผนกยาเสพติด จันทร์,พุธ,ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
แผนกหู คอ จมูก อังคาร ,พุธ, พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
แผนกทันตกรรม จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
08.30 - 20.00 น.
08.30 - 12.00 น.
แผนกจักษุ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.00 น.
แผนกรับบริจาคโลหิต จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุด
08.30 - 20.00 น.
08.30 - 15.00 น.
แผนกบริการแพทย์แผนไทย จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
คลินิคโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง พุธ 13.00 - 15.00 น.


เข้าชม : 358585 เรื่องล่าสุดใน หมวด ตารางแพทย์ออกตรวจ