[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : แนะนำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต23 ม.ค. 2552 : 01:46 | 11 พ.ย. 2560 : 14:45


ประวัติโรงพยาบาล

       สร้างในปี พ.ศ. 2449 โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้   ณ ระนอง) และได้รับความร่วมมือ  จากพ่อค้าคหบดีชาวภูเก็ต ให้ชื่อว่า “โรงพยาบาลสุขาภิบาล” ขึ้นตรงต่อเทศาภิบาล ตั้งอยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่เศษ  ถนนโกมารภัจจ์ มีผู้ดูแลโรงพยาบาลเป็นนายแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ นายแพทย์แม็ค และต่อมาอีกหลายปี มี พระเวชชกิจพิศาล (เจิม ดิลกแพทย์) เป็น ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาล แรกเริ่มไม่มีพยาบาล    โรงพยาบาลได้จ้างคนจีนชื่อ นายหลิว มาทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล โดยทำหน้าที่แจกยา ทำแผล

       ปลายปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมาถึงมณฑลภูเก็ต  พระองค์ได้มีพระบรมราชานุญาต ให้ย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ เนื่องจากที่เก่าน้ำท่วมอยู่เสมอ
และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างอาคาร ณ ที่แห่งใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จ       ในปี พ.ศ. 2462 ให้ชื่อว่า อาคารวชิระพยาบาล นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อของโรงพยาบาล ชื่อว่า "โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต" ได้ทำพิธีเปิดในสมัยพระยาสุรินทราชา ต่อมาได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารต่างๆ อีกหลายอาคาร และในปีพ.ศ. 2495 ได้โอนกิจการของโรงพยาบาล ไปขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับตติยภูมิ 3.1 ขนาด 534 เตียง สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบบริเวณโรงพยาบาลจะมีต้นมะฮอกกานี  ที่พระยาวิชิตวงศ์ภูมิไกรนำเมล็ดพันธุ์มอบให้ปลูก โดดเด่นเป็นสง่าให้ความร่มเย็นแก่โรงพยาบาลจวบเท่าทุกวันนี้ นับว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ก่อตั้งมา 110  ปี

การขยายตัว

         นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีการขยายตัวอย่างมากทั้งในด้านจำนวนบุคลากร
ความหลากหลายของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านขีดความสามารถในการรักษา ไม่ว่าจะเป็น Hyperbaric Chamber สำหรับเด็กออทิสติก แผลเบาหวานหรือแผลจากการฉายรังสี การผ่าตัดสมอง ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดโรคทางหูคอ จมูก การผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคป การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และอื่นๆ อีกมากมาย
  ในด้านอาคารสถานที่ ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ อาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษา อาคารบ้านคุณพุ่ม (สถาบันเด็กครบวงจร)  และกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ อาคารหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง 100 ปี รพ.วชิระภูเก็ต และ อาคารสนับสนุน 10 ชั้น ในส่วนของสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม ทั้งสวนหย่อม น้ำพุ น้ำตก ฯลฯ ให้ความชุ่มฉ่ำใจกับบุคลากร ผู้ป่วย/ญาติ ที่มาใช้บริการมี Animal Therapy สปา ธาราบำบัด เพื่อการรักษาและเพื่อการผ่อนคลาย อีกทั้งได้ใช้หลัก Healing Environment และการอนุรักษ์พลังงานเพื่อประหยัดพลังงานแผ่นดินมาบริหารจัดการ โรงพยาบาลเพื่อความยั่งยืน

 

 

ภาพโรงพยาบาลเก่า

   

 

Please disable Adblock!

เข้าชม : 200195 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล