[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การเตรียมต้วก่อนรับการตรวจสุขภาพปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ม.ค. 2552 : 01:24 หมวด บริการจากใจ


ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
 
กลุ่มอายุต่ำกว่า 35 ปี                                                   
-          วิธีการปฏิบัติตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ คือ สามารถทานอาหารได้ตามปกติ โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
-          ยื่นบัตรที่ห้องบัตรเพื่อต้องการตรวจสุขภาพประจำปี
-          หยิบบัตรคิวหน้าห้องตรวจสุขภาพ
-          นั่งรอตามคิวตรวจ
 
            รายการตรวจมีดังนี้
 1. เอ็กซเรย์ (X-RAY)
-          เพื่อดูปอดและหัวใจ
 1. ตรวจปัสสาวะ
-          เพื่อดูนิ่ว ดูไต ดูการติดระบบทางเดินปัสสาวะ
 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
-          เพื่อดูความเข้มข้นของเลือดว่าซีดหรือไม่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเลือดหรือไม่
-          ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
 
ผลการตรวจจะนัดฟังผลในวันถัดไปจากวันที่มารับการตรวจ 1 วัน
กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป
-          วิธีการปฏิบัติตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ คือ ต้องงดน้ำและอาหาร 12 ชั่วโมง
-          ยื่นบัตรที่ห้องบัตรเพื่อต้องการตรวจสุขภาพประจำปี
-          หยิบบัตรคิวหน้าห้องตรวจสุขภาพ
-          นั่งรอตามคิวตรวจ
 
รายการตรวจมีดังนี้
 1. เอ็กซเรย์ (X-RAY)
-          เพื่อดูปอดและหัวใจ
 1. ตรวจปัสสาวะ
-          เพื่อดูนิ่ว ดูไต ดูการติดระบบทางเดินปัสสาวะ
 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
-          เพื่อดูความเข้มข้นของเลือดว่าซีดหรือไม่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเลือดหรือไม่
-          ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
 1. เบาหวาน (FBS)
 2. การทำงานของไต
- BUN             - Creatinine
 1. กรดยูริค (Uric acid)
 2. ไขมัน
- Cholesterol    - Triglyceride
 1. การทำงานของตับ
- SGOT            - SGPT            - Alk Phos.
 
ผลการตรวจจะนัดฟังผลในวันถัดไปจากวันที่มารับการตรวจ 1 วัน


เข้าชม : 118835 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)