[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ราคาค่าตรวจสุขภาพประจำปีปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 25 ธ.ค. 2551 : 10:02 หมวด บริการจากใจ


ราคาตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพประจำปี ให้พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี ดังนี้
 
  1. การตรวจสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 
รายการ
ราคา
1.1 Chest X-ray
170
         - Film Chest (รหัส 41001)
50
            - Mass Chest (รหัส 41301)
50
1.2 Urine Examination – Urine Analysis (รหัส 31001)
 
1.3 Stool Examination – Routine direct smear (รหัส 31201 ร่วมกับ Occult blood (รหัส 31203)
70
1.4 Complete Blood Count CBC แบบ Automation (รหัส 39101)
90
1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 
           - ตรวจภายใน (รหัส 55620)
100
           -  Pap Smear (รหัส 38302)
100
 
 
  1. การตรวจสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปี บิบูรณ์ขึ้นไป
 
รายการ
ราคา
2.1 รายการตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ รายการที่ 1.1-1.5
ตามอัตราที่กำหนด
2.2  Blood Chemistry
 
           - Glucose FBS (รหัส 32203)
40
           - Cholesterol (รหัส 32501)
60
           - Triglyceride (รหัส 32502)
60
           - Blood Urea Nitrogen : BUN (รหัส 32201)
50
           - Creatinine (รหัส 32202)
50
           - SGOT (AST) (รหัส 32310)
50
           - SGPT (ALT) (รหัส 32311)
50
           - Alkaline Phosphatase (รหัส 32309)
50
           - Uric Acid (รหัส 32205)
60


เข้าชม : 191905 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)