[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ฯปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 13 ม.ค. 2559 : 10:18 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


  ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและโภชนบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าชม : 33955 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล